5 tapaa, joilla taide ja kulttuuri vahvistaa resilienssiä

Kulttuurilla ja taiteella on tutkitusti monia hyvinvointia, terveyttä ja oppimista edistäviä vaikutuksia, jotka ovat keskeisiä vaikeuksiensietokykymme kanssa. Koska positiiviset vaikutukset esimerkiksi mielenterveyteen, aivoterveyteen ja sydänterveyteen ovat niin vankkoja, WHO suosittelee käyttämään kulttuuria ja taidetta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kulttuuri ja taide vahvistavat kognitiivista suorituskykyä, kommunikointitaitoja, lisäävät itseymmärrystä, kykyä ymmärtää muita ja mielen joustavuutta. Näitä taitoja tarvitaan erityisesti muutoksen ja kriisien keskellä.

  1. Jatkuvuuden hallinta. Kulttuuriperintö, kuten laulut, antavat meille tunteen siitä, että täällä on ollut ihmisiä meitä ennen ja tulee meidän jälkeemme.
  2. Kyky oppia. Taideharrastus vahvistaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja, kuten aloitteellisuutta ja ilmaisukykyä. Se myös parantaa kognitiivista suorituskykyä.
  3. Vahvistaa mielenterveyttä. Taide parantaa mielialaa ja vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta.
  4. Kuvittelukyky. Utooppinen ajattelu auttaa hahmottamaan, että tulevaisuus voi olla aivan toisenlainen kuin nykyisyys.
  5. Epävarmuuden sietäminen. Taide auttaa pärjäämään monimutkaisuuden kanssa ja hyväksymään sen, ettei kaikkea voi ymmärtää.

 

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.