fbpx

5 tapaa, joilla taide ja kulttuuri vahvistaa resilienssiä

Kulttuurilla ja taiteella on tutkitusti monia hyvinvointia, terveyttä ja oppimista edistäviä vaikutuksia, jotka ovat keskeisiä vaikeuksiensietokykymme kanssa. Koska positiiviset vaikutukset esimerkiksi mielenterveyteen, aivoterveyteen ja sydänterveyteen ovat niin vankkoja, WHO suosittelee käyttämään kulttuuria ja taidetta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kulttuuri ja taide vahvistavat kognitiivista suorituskykyä, kommunikointitaitoja, lisäävät itseymmärrystä, kykyä ymmärtää muita ja mielen joustavuutta. Näitä taitoja tarvitaan erityisesti muutoksen ja kriisien keskellä.

  1. Jatkuvuuden hallinta. Kulttuuriperintö, kuten laulut, antavat meille tunteen siitä, että täällä on ollut ihmisiä meitä ennen ja tulee meidän jälkeemme.
  2. Kyky oppia. Taideharrastus vahvistaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja, kuten aloitteellisuutta ja ilmaisukykyä. Se myös parantaa kognitiivista suorituskykyä.
  3. Vahvistaa mielenterveyttä. Taide parantaa mielialaa ja vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta.
  4. Kuvittelukyky. Utooppinen ajattelu auttaa hahmottamaan, että tulevaisuus voi olla aivan toisenlainen kuin nykyisyys.
  5. Epävarmuuden sietäminen. Taide auttaa pärjäämään monimutkaisuuden kanssa ja hyväksymään sen, ettei kaikkea voi ymmärtää.