Blogi

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Miten kulttuurin kysyntää voi kasvattaa?

Luovat alat ovat kasvualoja, mutta tietenkään emme halua tuudittautua siihen, että yleisöt kasvavat itsestään. On jatkuvasti kasvatettava uusia yleisöjä. Esimerkki…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Mitä on kunnan elinvoima?

Elinvoima on nyt puoluejohtajien huulilla, sillä kansalaisetkin uskovat juuri sen olevan taikalääke kuntatalouden haasteisiin. Näinhän se varmasti on, mutta konkretiaan…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Mitä kuntien pitäisi tehdä, jotta kulttuuriala nousisi koronan aiheuttamasta taantumasta?

Palkkasimme keväällä tutkija Leevi Saaren selvittämään asiaa. On tosiaan useita konkreettisia toimia, joita nimenomaan kunnat voivat tehdä. Kuntien myös kannattaa…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Kuntien kulttuurin edistämistä mittaa THL:n TEAviisari

Kyllä ne kuntavaalit lopulta tulevat ja edelleenkin meille kulttuuri- ja taidealalla kuntien kulttuuripolitiikka on ratkaisevan tärkeää. Joten iloitkaamme mahdollisuuksista, joita…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Mitä jos kulttuurin ja taiteen rahoitus kasvaisi merkittävästi?

Forum Artis, Taideyliopiston ylioppilaskunta ja KULTA ry järjestivät joulukuussa 2020 yhteisen haaveilutilaisuuden, jossa annettiin yhteisen kulttuuripoliittisen mielikuvituksen askarrella sen ihanaisen…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Kulttuuri- ja taideala tarvitsee perusrahoituksensa

Kuten koronakriisi on hyvin tuonut esiin, suurin osa rahasta kulttuuritaloudessa on yksityistä rahaa: myyntituloa, liikevaihtoa. Julkinen rahoitus on kuitenkin olennaista…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Tumregler för intressebevakning

1. Påverka det som pågår Det är mycket svårt att få in något på agendan om det inte är förknippat…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Naiset, jotka henkeä viljelevät

Minua on feministinä koskettanut amerikkalaisten suffragettien ja viime vuosisadan alun ammattiyhdistysten Bread & Roses -marssiliike, jossa vaadittiin elannon lisäksi oikeutta…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Kulttuuriala kuntavaaleissa isommin kuin koskaan

Kunnissa päätetään kulttuurin tulevaisuudesta. Kulttuuri- ja taidealan tehtävä on kertoa kuntavaaleissa mitä kuntalaiset saavat paikkakuntansa kulttuurista ja taiteesta. Jos emme…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Kulttuuri ja taide osana hiilineutraalia hyvinvointivaltiota

Omassa lausunnossaan Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta  eli Agenda2030:sta, Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa, KULTA ry keskittyi kolmeen näkökulmaan: kulttuuri osana…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Kulttuuri- ja taidealan moninaisuus on sen vahvuus

Cuporen tuore tutkimus osoittaa, että kulttuuria rahoitetaan lähes kaikilta hallinnonaloilta. En näe tätä ongelmallisena sirpaleisuutena, vaan kulttuurin luonteeseen kuuluvana asiana:…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Sivistyksen mittaamaton arvo

Valtion ja kuntien kannattaa rahoittaa kulttuuria ja taidetta, sillä se tuottaa kasvua ja työllisyyttä. Kulttuurin ja taiteen aluetalousvaikutukset perustuvat esimerkiksi…