Aineistoja

Kooste kulttuurialan työllisyysvaikutuksista

KULTA-barometri 2020

KULTA-barometri mittaa kansanedustajille ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTAn jäsenjärjestöjen johtajille tehdyn kyselyn avulla kulttuuripolitiikan painoarvoa. Kysely on toteutettu helmikuussa 2020.

Kooste tietokorttien keskeisistä sisällöistä

Kulttuurin ja taiteen vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan

Tietokortit

Tietokortit kokoavat yhteen taiteen ja kulttuurin tutkittuja vaikutuksia eri osa-alueilla. Tietokortit on tuotettu osana Sitran fasilitoimaa KulttuuriVOS-uudistus -hanketta yhdessä Taikusydämen kanssa.