KULTA ry kiittää hallitusta

Marinin hallituksen kulttuurimyönteinen linja saa jatkoa: hallitus kompensoi vuoden 2021 kulttuuribudjettiin täysimääräisesti Veikkauksen tuottojen dramaattisen laskun. Hallituksen kulttuurimyönteinen politiikka on myös hyvää työllisyyspolitiikkaa. Kulttuuri- ja taideala tukee Suomen toipumista koronakriisistä: se vahvistaa resilienssiä eli vaikeuksien...

Mitä jos kulttuuria olisi enemmän ja useammalle?

Eilen, tiistaina 8.9.2020, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry sai yksimielisesti sorvattua jäsenjärjestöjensä muodostamassa KULTA-foorumissa kuntavaaliohjelmamme. Julkistus saa odottaa vielä hetken, kunnes ohjelman visualisointi ja ruotsinnos valmistuvat. Sen verran voin paljastaa, että tavoitteemme keskittyvät kulttuurin...

Kulttuuri ja taide terveyspalveluissa

Kulttuuri ja taide vaikuttaa. Ihmiseen, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Sen vaikuttavuus on yksi hyvä perustelu sille, miksi kulttuuria ja taidetta kannattaa tarjota kaikille ihmisille. Kun kaikki pääsevät osallisiksi kulttuurin ja taiteen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin, tasa-arvo...

Avoin kirje hallitukselle: Rahapeleihin liittyvä rahoitusongelma

Suomen hallitus Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät Arvoisa pääministeri, ministerit, hyvät hallituspuolueiden eduskuntaryhmät, Valtioneuvoston tulee ratkaista rahapeleihin liittyvä yleishyödyllisten toimien rahoitusongelma vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä. Kysymys on koko hallitusta koskeva. Veikkauksen tuloutus valtion kautta yleishyödyllisiin kohteisiin laskee...

Työllisyyden nostamisessa kulttuuriala on osa ratkaisua

  Kulttuurin toimiala on Suomessa keskisuuri toimiala. Se on sekä työllistävyydeltään että arvonlisäosuudeltaan suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, metsätalouden, puuteollisuuden, paperiteollisuuden sekä maatalouden ja metsästyksen toimialat. Osa kulttuurialan työpaikoista on osin riippuvainen alan julkisista tuista. Maksava...

Mikä on kuntavaalien tärkein teema?

Kesän aikana julkaistiin muun muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti koronapandemian seurauksista. Taiken Antti Huntus kirjoitti siinä erinomaisen artikkelin taiteen ja kulttuurin tilanteesta ja mahdollisuuksista. Kylmäävin ja tärkein huomio koski uhkia kulttuurin ja taiteen rahoitusjärjestelmälle: Veikkauksen tuottojen...

Ihmisyyden vallankumous ja hyvinvointitalous

Inhimillisyys ja ihmisyys koko kauhistuttavassa keskeneräisessä kauneudessaan on se juttu. Se, että hämmästyttävällä tavalla olemme sekä samanlaisia että ainutkertaisia. Taide juhlistaa tätä. Minä uskon ihmisyyden vallankumouksen tulevan. Että tulevaisuudessa korostuvat empatian, yhteisöllisyyden ja mielikuvituksen taidot....

Lobbaaminen kannattaa aina

Lobbaaminen on ammattimaista yhteiskunnallista vaikuttamista. Sitä voi ja kannattaa opetella. Olennaisinta on muodostaa kirkas tavoite tai tavoitteet, joihin mahdollisimman moni sitoutuu niin, että ovat valmiit näkemään vaivaa niiden edistämiseksi. Kolme pointtia ja niiden avaaminen on...

Kulttuurihyvinvointipooli on perustettu

Mediatiedote 27.5.2020 Kulttuurihyvinvointipooli vahvistaa kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kulttuurin, taiteen ja luovuuden vaikutuksista hyvinvointiin on olemassa vahvaa, kasvavaa tutkimusnäyttöä ja kokemustietoa. Vahvistaakseen kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia joukko mielen hyvinvoinnin ja...

Kiitos kulttuurialan työntekijöille venymisestä

Kulttuurialan työntekijät ovat selvästi joukolla todenneet, että koronakevät on ollut antamisen ja altruismin, ei valittamisen ja itsekkyyden aikaa. Ala on pääosin pienipalkkainen ja useimpien työ perustuu ihmisten kohtaamiseen, kokoontumiseen, liikkuvuuteen tai kansainvälisyyteen – ja nämähän...