fbpx

Julkisen sektorin taide- ja kulttuurihankinnat elvytyskeinona

  Tutkija Leevi Saari esittää 24 keinon työkalupakkia, jolla kuntien ja valtion kannattaa nostaa kulttuuri- ja taidealaa koronan aiheuttamasta taantumasta. Tässä blogissa esittelen kahta hänen ehdottamistaan keinoista. Koko työkalupakin tiivistetyssä muodossa löydät täältä: https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/05/24-keinon-tyokalupakki-kultturi-ja-taidealan-tukemiseksi-.pdf Och...

On aika aloittaa kulttuurin elvytys

Osassa Suomea kulttuuritapahtumia rajoitetaan edelleen voimakkaasti – kahden metrin turvavälivaatimus tekee monen tapahtuman mahdottomaksi järjestää siten, että myös palkat saadaan maksettua. Osa yleisöstä edelleen aristelee lähteä kulttuuririentoihin. Esimerkiksi kesäteattereille tärkeät yhteisbussimatkalaiset pitkälti puuttuvat. Pandemia on...

Työllisyys- ja ilmastoriihi – kulttuuri osa ratkaisua

Syksyn budjettiriihessä suuret asiakokonaisuudet tullevat olemaan työllisyytoimet ja ilmastotoimet. Kulttuuri ja luovat alat ovat luontevasti osa molempia kokonaisuuksia.  Luovat alat Suomen kasvun veturiksi Kulttuurin ja taiteen julkisessa rahoituksessa on aina kyse työpaikoista. Kun hallitus tulevina...

Kuntien kulttuuribudjetit per asukas

Kuntien kannattaa rahoittaa kulttuuria ja taidetta, sillä se vahvistaa kunnan elinvoimaa, taloutta ja työllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia. Tällä hetkellä kuntien nettokustannukset kulttuurista on 150 euroa per asukas.  Vaihteluväli on kuitenkin suurta. Pienimmillään kunnan nettokustannukset kulttuurille...

Mitä on tulevaisuudessa osattava

Maan hallitus on suuressa viisaudessaan, Juha Sipilän hallituskaudella istuneen Anne Brunilan aineettoman arvonlisän lisäämistä edistäneen työryhmän esitysten mukaisesti perustanut Creative Business Finlandin. Sen tehtävänä on paitsi edistää luovia aloja, myös luovaa osaamista millä tahansa toimialoja....

Tulevaisuus- ja jälleenrakennustyön maakuntakiertue

Ohjenuoranamme kulttuuri- ja taidealan edunvalvontatyössä on ollut, että mitään valtakunnallista toimintaa ei voi tehdä vain Helsingistä käsin. Niinpä kierrämme tänäkin vuonna maata, tällä kertaa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen toimeksiannosta.    Nyt kun koko kulttuuriala...

Kulttuurikenttä kaipaa moninaisuutta

Suomalainen kulttuurikenttä ottaa yleisesti huonosti huomioon vähemmistöjä ja erityisryhmiä, oli kyseessä sitten seksuaalivähemmistöt, kulttuurivähemmistöt tai esimerkiksi viittomakieliset asiakkaat. Tapahtumien saavutettavuuteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota, mutta valitettavan usein se jää pelkästään fyysisen saavutettavuuden parantamiseen. Esteettömyys...

Miten kulttuurin kysyntää voi kasvattaa?

Luovat alat ovat kasvualoja, mutta tietenkään emme halua tuudittautua siihen, että yleisöt kasvavat itsestään. On jatkuvasti kasvatettava uusia yleisöjä. Esimerkki kultaisen papukaijamerkin arvoisesta yleisötyöstä on vaikkapa Tapiola Sinfonietan sairaaloihin ja hoivakoteihin keskittyvä sairaalamuusikot. Muusikot esiintyvät...

Mitä on kunnan elinvoima?

Elinvoima on nyt puoluejohtajien huulilla, sillä kansalaisetkin uskovat juuri sen olevan taikalääke kuntatalouden haasteisiin. Näinhän se varmasti on, mutta konkretiaan olisi helpompi edetä, jos olisi yhteinen ymmärrys siitä, mitä elinvoima tarkoittaa.  Pitovoimaa, lumovoimaa, vetovoimaa Pitovoima...

Taiteiden kesä koskettaa kautta maan

  Suomen Kulttuurirahaston Taiteiden kesä -hanke tarjoaa työtilaisuuden sadalle vastavalmistuneelle taiteen ammattilaiselle ja koskettaa ihmisiä kautta maan. Ihmiset tarvitsevat  ja ansaitsevat taidetta toimittuaan vastuullisesti ja kestettyään puolikuollutta elämää läpi pitkän koronavuoden.   ”Syrjäseudulla taiteen kokeminen...