Lausunto OKM:lle Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat –työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry yhtyy Taide- ja taiteilijapoliittisten suuntaviivojen päätavoitteeseen: taide yhteiskunnan ytimeen. Myös selvä tavoite kulttuuribudjetin kasvattamisesta prosenttiin valtion budjetista on erinomainen. Samoin kannatamme tavoitetta vahvistaa kulttuurin ja taiteen roolia muiden ministeriöiden...

Kulttuuriväki on suuri ja mahtava

Vuoden aikana vähintään yhdessä kulttuuritilaisuudessa käy 83 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus on kasvanut. Tilastokeskus laskee kulttuuritilaisuuksiksi elokuvat, konsertit, teatteri, taidemuseot ja -näyttelyt, muut museot, tanssiesitykset ja ooppera. Kulttuurin ja taiteen kirjo on toki...

Kulttuuri ja taide ei ole yhteiskunnalle vain menoerä

Arvostamani yhteiskunnallinen keskustelija, ekonomisti Olli Kärkkäinen irvaili 8.1. twitterissä aivan ymmärrettävästi kaikille niille järjestöille, jotka kehuvat tuottavansa yhteiskunnalle jotain sellaista, joka suorastaan maksaa itse itsensä ja vielä tuottaa lisää rahaa. Kyse on meistä, joita usein...

Kulttuuri on tärkeämpää

Kulttuuribudjetti kasvuun Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry järjesti maanantaina 10.12. ensimmäisen kulttuuri- ja taidealan järjestöjä kokoavan KULTA-foorumin, jossa keskusteltiin kulttuuri- ja taidealan yhteistyöstä. Yleinen kokemus alalla on, ettei kulttuurin poliittinen painoarvo vastaa sen nykyistä...

Pääsihteerin katsaus tulevaisuuskatsauksiin

Miltä näyttää kulttuuri- ja taidepolitiikan mahdollisuudet sen perusteella, mitä ministeriöt linjaavat?   Kun hallitusohjelmaa vaalien jälkeen muovataan, siihen vaikuttaa puolueiden tavoitteiden lisäksi myös ministeriöiden omat hallitusohjelmatavoitteet, joita pidetään asiantuntijatietona – onhan ne virkavastuulla valmisteltu. Puolueiden...

Taide luovan talouden ytimessä

Luova talous on syystä tunnistettu yhdeksi koko Euroopan suurista mahdollisuuksista. Taide ja kulttuuri, omaperäisyys ja elävä kulttuuriperintö on se pohja, jolle luovan talouden uudistumiskyky rakentuu. Taide on ikään kuin luovan talouden t&k -toimintaa. On erittäin...

Taiteen arvo on tässä

Taiteen arvo ja tehtävä arvioidaan aina sen omista lähtökohdista. Ei voi sanoa, että taiteen tehtävä on härkkiä, tai että taiteen tehtävä on tehdä meidät viisaaksi ujuttamalla aivoihimme sellaista hiljaista tietoa, jota ei voi selittää puhtaalla...

Kulttuuri on tärkeämpää

En sittenkään heittänyt nuoruuttani hukkaan kokoushuoneissa, vaikka siltä monesti tuntui, kun päätin aikoinaan luopua poliitikon urastani ja toteuttaa lapsuudenhaaveeni kirjailijana. Lokakuussa nimittäin aloitin uuden kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteerinä ja voin käyttää poliittisen...