konst

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

KULTA och Konstuniversitetet sände ut information om konstbranschen till beslutsfattare

Vårt samhälle är utsatt för exceptionellt svåra kriser – det förs krig i Europa, klimatförändringen och naturförlusten kräver snabba förändringar,…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

KULTA rf:s riksdagsvalsprogram 2023: Kultur är en del av vårt gemensamma kapital – höj kulturbudgeten till en procent!

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf:s riksdagsvalsprogram 2023 som PDF här.   Kultur är en del av vårt gemensamma kapital…