konstutbildning

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

KULTA och Konstuniversitetet sände ut information om konstbranschen till beslutsfattare

Vårt samhälle är utsatt för exceptionellt svåra kriser – det förs krig i Europa, klimatförändringen och naturförlusten kräver snabba förändringar,…