turvallisuusstrategia

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Kulttuuri vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttämme

KULTA ry antoi lausuntonsa Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Kulttuuri- ja taideala omalta osaltaan vastaa kokonaisturvallisuuden toimintamallissa niin kulttuurialan huoltovarmuudesta kuin kansalaisten henkisestä…