Entistä laajemmassa rintamassa kohti ensi vuoden vaaleja

Hädin tuskin on uusi eduskunta päässyt asettumaan, kun alkamassa ovat jo seuraavat vaalikampanjat. Ensi vuonna käydään kahdet vaalit: presidentinvaalit tammikuussa ja eurovaalit kesäkuussa. Kulttuuri on perusasia: suomalaisuuden kulmakivi ja eurooppalaisen yhteisön liima. Siksi kulttuurista on puhuttava myös ensi vuoden vaaleissa.

EU:n kulttuuripolitiikka on jäsenvaltioita tukevaa

On totta, ettei kulttuuripolitiikka sellaisenaan kuulu Euroopan unionin keskeisimpään toimivaltaan. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (kavereiden kesken SEUT-sopimuksessa) kulttuuri on muun muassa terveyden suojelun, nuorisokysymysten ja yleissivistävän koulutuksen lomassa määritelty jäsenvaltioiden toimia tukevan, koordinoivan ja täydentävän toimivallan piiriin.

Brysselissä ei siis voida päättää vaikkapa Suomen kulttuuribudjetista, mutta juuri jäsenmaiden omaa kulttuuripolitiikkaa täydentäviä panostuksia ja toimintoja on paljonkin. Näistä kenties tunnetuin on Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma, joka rantautuu Ouluun vuonna 2026. Toisaalta kulttuuri on nimenomaan kaikkeen liittyvä perusasia, joten unionin ydinkysymykset, kuten vapaa liikkuvuus tai yhteinen sisämarkkina, liittyvät myös monin eri tavoin kulttuurialaan.

KULTA ry:ssä eurovaaleihin valmistautuminen on jo hyvässä vauhdissa. Eurovaaliohjelma on tekeillä ja julkaistaan myöhemmin syksyllä. Kesällä kartoitimme jäsenjärjestöjemme kautta, millaisia EU-rahoitteisia hankkeita alalla on Suomessa tehty. Niihinkin pääsee myöhemmin tarkemmin tutustumaan, mutta todettakoon tässä vaiheessa, että moni upea ja tärkeä kulttuuriprojekti olisi jäänyt Suomessakin toteutumatta ilman esimerkiksi Luova Eurooppa ja Erasmus+ -rahoituksia.

Actionia eurovaalikampanjaan

Eurovaaleihin on myös valmistauduttu verkostoja laajentamalla. Ennen kesälomia KULTA ry liittyi eurooppalaisen kulttuurialan kattojärjestön Culture Action Europen jäseneksi. Vuonna 1994 perustettu järjestö kokoaa monipuolisesti yhteen kansalliset kulttuurialan verkostot ja ylläpitää näin dialogia Euroopan kulttuuritoimijoiden ja EU-päätöksentekijöiden välillä. Culture Action Europen tavoitteet ovat KULTA ry:stä katsottuna tutun kuuloiset ja helposti samaistuttavat: kulttuuri nähdään jokaisen kansalaisen perusoikeutena ja järjestö pyrkii kasvattamaan kulttuurialan julkista rahoitusta. Kulttuuri nähdään tärkeimpänä keinona rakentaa kestävää ja yhteen hiileen puhaltavaa Eurooppaa.

Viikkojen ja kuukausien edetessä KULTA ry:n someen ja (pikkuhiljaa uudistuville!) nettisivuille kertyy lisää tietoa ja materiaalia niin ehdokkaille, kampanjatiimiläisille, puolueille, kulttuurialan toimijoille kuin äänestäjillekin etenkin eurovaaleihin liittyen. Kaikista tärkein asia sanottakoon kuitenkin jo nyt: ilman kulttuuria meillä ei ole Suomea tai Eurooppaa, joten kulttuuri kuuluu korkealle myös vuoden 2024 vaalikeskusteluissa!

Annika Lyytikäinen

yhteiskuntasuhdevastaava

Annika Lyytikäinen

Annika Lyytikäinen on kansanmuusikko ja -taloustieteilijä, jonka urapolut leikkaavat Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n yhteiskuntasuhdevastaavan työssä.