Joululahjoja kulttuurialalle

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta jakaa vuosittain ”joululahjarahoiksi” nimettyjä summia hyviksi katsomiinsa kohteisiin. Joululahjat eivät ole hankeavustuksia, joita voi jostain hakea, sillä kyseessä on vuosittain vaihtuva budjettitekninen jakovara, johon järjestöjen ja toimialojen on nokkelasti paketoimalla lobattava omat esityksensä. Kulttuurialalla tämä osataan erinomaisesti. Ainoastaan liikennehankkeet olivat eduskunnassa kulttuuria suositumpia.

Valtiovarainvaliokunnasta ja sen sivistys- ja tiedejaostosta löytyy useita osaavia kulttuuripoliitikkoja, joille kuuluu suuri kiitos upeista joululahjoista, jotka monipuolistavat Suomen kulttuurielämää, lisäävät sen saavutettavuutta ja vaalivat ainutlaatuista kulttuuriperintöämme tulevia sukupolvia varten. Olen lisännyt listaan myös ruokakulttuurialan joululahjat, sillä ruokakulttuurialan toimijat toivovat tulevansa huomioon otetuksi kulttuuripolitiikkaa tehdessä, vaikka rahoitus tulisikin maa- ja metsätalousministeriön puolelta. Listalla on myös kohteita, jotka kuuluvat ympäristöministeriön ja ulkoministeriön hallinnonalaan.

Lisärahoitusta joululahjarahoista saivat seuraavat kulttuurialan hankkeet ja toimijat:

Artists at Risk

Historioitsijat ilman rajoja ry

Lukutaito-ohjelma

Nuori Aleksis -raadit

Elokuviin liittyvät käyttöluvat (Koulukino)

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Karjalan liitto ry

Kriittinen korkeakoulu

Työväen talojen Unesco-maailmanperintöluettelon valmistelu (Museovirasto)

Lukulahja lapselle -ohjelma (Lukukeskus)

Tekstin talon käynnistäminen

Suomen sanataideopetuksen seura ry

Taidetestaajat (Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry)

Matalan kynnyksen taidetoiminnan järjestäminen nuorille (G Song Lab)

Seuraintalojen korjausavustukset (Kotiseutuliitto)

Kotimaisten nykytaiteilijoiden teosten hankinta (Valtion taideteostoimikunta)

Sodan ja rauhan keskus Muisti ry

Sotakorvausalus Vegan kunnostaminen

Tuglas-seura ry

Esittävän taiteen esitykset ja vierailut päiväkodeissa ja kouluissa

Tampereen teatterin peruskorjauksen suunnittelu

Kemin teatterin turvaaminen (Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry)

Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimivat tanssiopistot

Piispan huvilan kunnostaminen (Saimaan virkistysalueyhdistys ry)

Kulttuuritoimintojen lavan kunnostaminen Kerimäellä (Pääkanta-säätiö s.r.)

Koko kunta rokkaa Suomussalmi -tapahtuma

Kulttuurikeskus Villa Karo

Kotimaisten nykytaiteilijoiden teosten hankintaan (Kansallisgalleria)

Kylätoiminnan valtionapuun korotus

Arktiset aromit ry

Ruoka Akatemia

Svartholman merilinnoituksen korjaukset

Laitureiden rakentaminen Norrskärin majakalle

Retkeilyn ja kulttuuriperinnön kannalta tärkeiden kohteiden rakenteiden kunnostustöihin Jääkärinpirtillä ja Komulankönkäällä

 

 

 

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.