Kestävää kehitystä taiteen kentällä

Vaasan kaupunginorkesteri on toteuttanut tämän kevään ohjelmistossaan seitsemän konsertin sarjan Womentums, jonka kaikki kapellimestarit ja solistit ovat naisia. Sarja saa päätöksensä tämän viikon sunnuntaina äitienpäiväkonserttiin klo 15.00.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vuoden 2020 esitystilastojen mukaan säveltäjistä naisia oli 6 prosenttia, kapellimestareista 16 prosenttia ja solisteista 50 prosenttia. Naisen asema klassisessa musiikissa ei olekaan sitä, mitä tasa-arvoisuudella mainetta niittäneessä Suomessa moni uskoo. Vaasan kaupunginorkesterin teolla saamme tilastoja tasapainoisempaan suuntaan, mutta mitä oikeasti tarvitsemme tilanteen muuttamiseksi?

Ihmisyyden näkökulmasta

Womentums on nostanut esiin keskustelua naisen ja miehen tasapainosta esittävien taiteiden kentällä. Olen kohdannut kommentointia, jossa tämä aihe nähdään edelleen täysin turhana. Sarjan tarpeellisuus on kyseenalaistettu.

Taustalla voi olla ajatus siitä, että ammatillisesti pätevin aina saa työn ja lopulta löytää väylänsä. Todellisuudessa se, joka saa mahdollisuuden työskennellä, voi myös kehittyä ja edetä ammatissaan. Merkittävää on, mitä me tunnistamme potentiaaliksi tai laaduksi, jonka perusteella valinta tapahtuu. Ellemme ole hyvin tietoisia ajatustemme syntymekanismeista, teemme valintoja kyseenalaistamatta päätöksiämme ja valinta saattaa tapahtua tiedostamattomilla perusteilla.

Kuulen myös kertomuksia esimerkiksi konserttimestarikoesoitoista, jossa ihmetellen kysytään, että ”olitko siis tulossa koesoittoon”, kun hakijana on nainen. Näihin käytännön tilanteisiin nainen joutuu edelleen tahtomattaan varautumaan. Juhlapuheiden teemoissa tasa-arvoa pidetään ehkä lähtöasetelmana, mutta arjen tilanteissa tämänkaltaiset lauseet osoittavat, että sukupuolen perusteella asetelma on edelleen alisteinen ja epätasapainossa.

Aiheesta on vaativaa keskustella ilman syyllisyyden ja syyttämisen sävyjä. Olen pyrkinyt tarkkaan harkitsemaan, miten tästä kommunikoin, koska tarkoitukseni ei ole lisätä vastakkainasettelua vaan tietoisuutta vallitsevasta todellisuudesta. Konserttisarja kuitenkin kuvastaa vain yhtä etappia muiden tärkeiden joukossa. Itsereflektointi on erityisen tärkeätä taiteen kentällä, jotta olemme hereillä niistä ajatusmalleista, joiden toivoisimme jo olevan historiaa.

Idea edellä maailmalle

Konserttisarja on tuonut orkesterille uusia kuulijoita ympäri maailmaa. Suomalaiset lähetystöt ovat ilolla ottaneet vastaan tiedotteemme ja julkaisseet niitä omissa kanavissaan. Lisäksi he ovat jakaneet konserttistriimausten linkit, joiden välityksellä uudet kuulijat ovat löytäneet konserttimme.

Suomessa aukeaa lähivuosina suuri määrä työpaikkoja eri orkestereissa, joten ei ole yhdentekevää, millainen työnantajakuva Vaasan kaupunginorkesterista hakijoille muodostuu. Toivon, että Womentums lisää orkesterin kiinnostavuutta myös työnantajana ja saa taitavat muusikot hakemaan työpaikkaa Vaasasta, sitten kun jälleen voimme avata koesoitot hakijoille.

Koen, että tässä on paljon toivoa ja mahdollisuus lähentyä rauhallisesti. Kaikissa sukupuolissa on sekä feminiinejä että maskuliineja ominaisuuksia. Kun hyväksymme itsessämme laajan kirjon eri sävyjä ja ominaisuuksia, todellinen potentiaalimme pääsee esiin. Kaikki voittavat, kun sydän voittaa.

 

Vaasan kaupunginorkesterin intendentti Mia Huhta

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.