fbpx

Kirje maakuntajohtajille kulttuurin ja luovien alojen asemasta maakunnan strategiassa

Lähestyimme tänään tapaamiamme maakuntajohtajia oheisella kirjeellä:

Arvoisa maakuntajohtaja,

Kiitos mahdollisuudesta keskustella kanssanne Taiken roolista ja läsnäolosta maakunnissa. Kulttuurimyönteiset puheenvuoronne olivat lumovoimaista mannaa korvilleni! Koska keskustelumme agenda ei antanut myöten nostaa esille laajemmin kulttuurin ja luovien alojen asemaa maakunnan strategiassa, lähestyn teitä vielä kirjeitse. Ylipäänsä: olen enemmän kuin valmis vuoropuheluun maakuntanne mahdollisuuksista kulttuurin ja luovien alojen saralla. Jahka korona suo, tekisin myös mielelläni vierailun maakuntaliittoonne.

Monet maakunnat tekevät tosiaan jo nyt upeaa työtä kulttuurin ja luovien alojen edistämiseksi. Elämystaloutta, kulttuurihyvinvointia, kulttuurimatkailua. Kiitos! Esitän harkittavaksenne, että rohkeasti valitsisitte maakuntaohjelmassa kulttuurin ja luovat alat kokonaisuutena maakunnalliseksi painopisteeksi ja erottautumisen tekijäksi. Olen valmis välittämään toivomaanne lisätietoa, esimerkiksi luovien alojen ja aineettoman arvonlisän vaikutuksista talouskasvuun ja työllisyyteen.

Hallitusohjelmassa luovat alat on valittu kasvun veturiksi potentiaalinsa vuoksi: kulttuurin ja luovien alojen BKT-osuus on meillä alhaisempi kilpailijamaihin nähden. Euroopan tasolla tuore tutkimus osoittaa, että luovat alat kuuluivat Euroopan suurimpien työllistäjien joukkoon. Myös Suomessa kulttuuri on erittäin työvoimavaltainen toimiala, joka työllistää jopa 135 000 suomalaista. Kulttuuriala työllistää runsaasti nuorta ja koulutettua väestöä ja sille ominaista on pk-yritysten ekosysteemi.

Lähde: Teoston sivut

Kulttuurialojen luovien alojen lukuja Euroopasta. Kuva: Teosto
Kuva: Teosto

 

Yhteistyöterveisin,

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry edustaa kulttuurin ja taiteen ammattimaisia tuki- ja tuottajaorganisaatioita, jotka haluavat nostaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.