Kirje maakuntajohtajille kulttuurin ja luovien alojen asemasta maakunnan strategiassa

Lähestyimme tänään tapaamiamme maakuntajohtajia oheisella kirjeellä:

Arvoisa maakuntajohtaja,

Kiitos mahdollisuudesta keskustella kanssanne Taiken roolista ja läsnäolosta maakunnissa. Kulttuurimyönteiset puheenvuoronne olivat lumovoimaista mannaa korvilleni! Koska keskustelumme agenda ei antanut myöten nostaa esille laajemmin kulttuurin ja luovien alojen asemaa maakunnan strategiassa, lähestyn teitä vielä kirjeitse. Ylipäänsä: olen enemmän kuin valmis vuoropuheluun maakuntanne mahdollisuuksista kulttuurin ja luovien alojen saralla. Jahka korona suo, tekisin myös mielelläni vierailun maakuntaliittoonne.

Monet maakunnat tekevät tosiaan jo nyt upeaa työtä kulttuurin ja luovien alojen edistämiseksi. Elämystaloutta, kulttuurihyvinvointia, kulttuurimatkailua. Kiitos! Esitän harkittavaksenne, että rohkeasti valitsisitte maakuntaohjelmassa kulttuurin ja luovat alat kokonaisuutena maakunnalliseksi painopisteeksi ja erottautumisen tekijäksi. Olen valmis välittämään toivomaanne lisätietoa, esimerkiksi luovien alojen ja aineettoman arvonlisän vaikutuksista talouskasvuun ja työllisyyteen.

Hallitusohjelmassa luovat alat on valittu kasvun veturiksi potentiaalinsa vuoksi: kulttuurin ja luovien alojen BKT-osuus on meillä alhaisempi kilpailijamaihin nähden. Euroopan tasolla tuore tutkimus osoittaa, että luovat alat kuuluivat Euroopan suurimpien työllistäjien joukkoon. Myös Suomessa kulttuuri on erittäin työvoimavaltainen toimiala, joka työllistää jopa 135 000 suomalaista. Kulttuuriala työllistää runsaasti nuorta ja koulutettua väestöä ja sille ominaista on pk-yritysten ekosysteemi.

Lähde: Teoston sivut

Kulttuurialojen luovien alojen lukuja Euroopasta. Kuva: Teosto

Kuva: Teosto

 

Yhteistyöterveisin,

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry edustaa kulttuurin ja taiteen ammattimaisia tuki- ja tuottajaorganisaatioita, jotka haluavat nostaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.