KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelma käännetty kolmelle saamen kielelle

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n jäsenjärjestöt hyväksyivät toukokuussa yksimielisesti eduskuntavaaliohjelman, jossa yksi kolmesta kärjestä on kaikkien yhdenvertainen oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Yhdenvertaisuuden hengessä halusimme kääntää eduskuntavaaliohjelman usealle Suomessa puhutulle kielelle. 

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Ne ovat kaikki uhanalaisia kieliä, mutta niiden kehittämiseksi ja säilyttämiseksi tehdään tänä päivänä ahkerasti työtä. Pohjoissaamen puhujia on Suomessa eniten, noin 2000. Inarinsaamen puhujia on noin 300–400; koltansaamella on noin 300 puhujaa. 

Tekstin käännättäminen saamen kielelle oli jouhevaa 

Saamen kielen toimisto ja käännöspalvelut toimivat Saamelaiskäräjien piirissä. Jokaista saamen kieltä kohden on nimetty yksi kääntäjä, johon voi olla suoraan yhteydessä. Jos Saamelaiskäräjien kääntäjät eivät ehdi ottaa työtä vastaan, kääntäjän voi etsiä saamen kielen toimiston ylläpitämästä freelancereiden listasta.

KULTA ry toivoi kahden liuskan eduskuntavaaliohjelman käännöstä noin kahdessa viikossa. Yksi saamen kielen toimiston työntekijöistä ehti tarttua tähän, kaksi kääntäjää löytyi melko vaivatta freelancerlistauksesta. Freelancereiden hinnat olivat lähellä saamen kielen toimiston hintoja. Kaikki toteuttivat käännökset noin viikossa. Viestinvaihtoakin käännöksistä ehdittiin käydä: ”Käänsin ’veturin’ moottoriksi. Se lienee helpommin ymmärrettävä saamen kielellä. Onko ok?” Olkoon menneeksi!  

Saamen kielestä puhuttaessa ei tarkoiteta vain yhtä kieltä 

Yksi kääntäjistä olisi voinut toteuttaa sekä pohjoissaamen että inarinsaamen käännöksen. Kaikki muut tekivät käännöksiä vain yhteen saamen kieleen. Kielet eroavat monella tapaa toisistaan, eivätkä niiden puhujat ymmärrä toistensa kieltä kuin opettelemalla sitä vieraana kielenä.  Jos organisaatio haluaa tarjota sisältöjään saameksi, on hyvä ottaa tämä huomioon – valikoituuko käännöskieleksi vain pohjoissaame, vai olisiko mahdollista tarjota käännös myös inarinsaameksi ja koltansaameksi? 

KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelman 2023 käännökset ovat tehneet Irma Laitipohjoissaame, Neeta Jääsköinarinsaame  ja Tauno Ljetoffkoltansaame. Kiitos! Giitu! Takkâ! Späʹsseb!  

Esimerkiksi järjestöt voisivat hyötyä viestinnässään Saamelaiskäräjien kokoamasta listasta tervehdyksiä saamen kielillä. Mainio löytö on niin ikään tämä pieni sanakirja, jossa on myös fraaseja erilaisiin tilanteisiin. Tästä tulee kivaa! Dát šaddá somá! Tast šadda suotâs! Täʹst šâdd šiõǥǥ! 

Jonna Rantamäki

Lähteet:

https://www.samediggi.fi/saamelaiset-info/
https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet/saame
https://www.oktavuohta.com/10-kieltae-yksi-kansa

Jonna Rantamäki

Jonna Rantamäki on taiteen tekemisestä ja kokemisesta monipuolisesti nauttiva esteetikko (FM), joka häärii myös nettisivujen konepellin alla KULTA ry:n digikoordinaattorina.