Kulttuuri on olennainen osa elinvoimapolitiikkaa – ja kunnallinen peruspalvelu

KULTA ry antoi lausuntonsa aluehallintouudistuksesta. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kiittää luonnoksen ensimmäisessä pykälässä mainittua toiminta-ajatusta, eli ”Viraston toiminta-ajatuksena on toimia asiakaslähtöisesti, poikkihallinnollisesti ja moniammatillista asiantuntemusta hyödyntäen.” Kulttuurin toimintaedellytykset ovat luonteeltaan moniammatillisia ja erityisesti kulttuuritapahtumien toimijoilla on monenkirjavia kokemuksia AVIen kanssa eli yhteistyötä ei ole koettu asiakaslähtöiseksi. On hienoa, jos tähän tulee muutos ja alan toimijoiden näkökulmat, osaaminen, asiantuntemus ja tavoitteet otetaan uuden viraston toiminnassa lähtökohdaksi.

Kulttuuri toimialana on luonnollisesti elinvoimapolitiikan ytimessä, koska se on alueiden elinvoimapolitiikan kannalta niitä asioita, jotka tosiaan ovat alueen omissa käsissä: kulttuurin avulla voidaan vahvistaa alueen vetovoimaa ja pitovoimaa. Suotuisat olosuhteet monenlaisille kulttuuritoimijoille sujuvine lupaprosesseineen ovat tässä yksi tärkeä tekijä.

Monialaisen elinvoimakeskuksen tavoite tukee kulttuuri- ja taidealan kykyä ja pyrkimyksiä: kukoistava kulttuurielämä, elävä kulttuuriperintö ja kasvava luova teollisuus tuovat kasvua ja työpaikkoja, mutta myös vahvistavat koko yhteisön veto- ja pitovoimaa. Monipuolinen kulttuurielämä vetää puoleensa matkailijoita, ja houkuttelee alueelle myös nuoria aikuisia ja perheitä, joiden toiveisiin nykyään kuuluu työpaikan lisäksi myös vapaa-ajan mahdollisuudet.

Luovien alat ovat pienyrittäjävetoisia

Luovan teollisuuden osalta on hyvä todeta, että Suomessa sen ytimessä ovat pienyritykset, joiden houkuttelu alueelle vaativaa toimivaa luovan alan ekosysteemiä. VTT:n tuoreen tutkimuksen mukaan luovien alojen liikevaihto oli toissavuonna noin 14 miljardia euroa. Se syntyi pitkälti yli 130 000 pienyrityksen ja yksinyrittäjän verkostoissa.

Kokemuksemme mukaan luovien alojen yrittäjät eivät ole aina saaneet ELY-keskuksilta kaikkein osaavinta palvelua. Tämä on yksi kehittämiskohde, joka voisi auttaa alueen yrityksiä kasvamaan: vahvistamaan ansaintaansa, yrityskuntoaan ja työllistävyyttään. Luovilla aloilla on erityispiirteitä, joiden takia Anne Brunilan johtama työryhmä esitti luovien alojen alueellista osaamiskeskusten synnyttämistä. Elinvoimakeskuksiin kannattaa luoda rakenne, joiden yhteydessä kerättäisiin yhteen luovien alojen yrityksiä neuvovia palveluita. 

Esitämme, että nyö- ja elinkeinoministeriö laatimaan strategia-asiakirjaan tullaan kirjaamaan strategiseksi tavoitteeksi elinvoimaa vahvistava kulttuurielämä ja luovien alojen yritysten kasvu.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta ei kaikkialla toteudu

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry toteaa, että monialaisen uuden viraston yhdeksi tehtäväksi on pykälässä 15 todettu peruspalvelujen saatavuuden arviointi myös kulttuurin osalta. Kirjastojen lisäksi tähän kuuluu myös laki kuntien kulttuuritoiminnasta, joka on vaativa ja velvoittava, eivätkä kaikki kunnat tällä hetkellä täytä sen vaatimuksia. Hyvä tiedonkeruuseen perustuva mittari tästä on THL:n TEAviisari, joka mittaa kuntien hyvintointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa. Mittari osoittaa valtakunnallista eriarvoisuutta ja paikoittain mittavia puutteita. Olisi syytä käynnistää uuden viraston perustamisen yhteydessä erikseen työ siitä, miten virasto kulttuurin osalta arvioi sitä, miten kunnat toteuttavat lakia kuntien kulttuuritoiminnasta. Kulttuuri tosiaan on kunnallinen peruspalvelu. Olisi hyvä, että virastolla olisi tähän tehtävään sekä rakenne, prosessi, tavoitteet että mittarit, jotka nousisivat laista kuntien kulttuuritoiminnasta.

Elinvoimakeskuksen monialaisuutta kannattaa hyödyttää poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämiseksi, joka tällä hetkellä ei ole kauttaaltaan järjestelmämme supervoima. Esimerkiksi kulttuurisen kotouttamisen toimintamallit ovat toimivia ja edullisia, mutta niiden käyttö edelleen Suomessa pistemäistä, eikä strategista, joten sen sirpaleisuus heikentää vaikuttavuutta. Olisi siis järkevää, että esimerkiksi kotouttamistehtävän osalta elinvoimakeskus myös kykenisi hyödyntämään kulttuurin osalta kertyvää osaamistaan.

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.