Kulttuuri on osa maanpuolustusta

Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien, ja myös monien alueellisten kurssien ohjelmassa on nykyään mukana kulttuuri yhtenä teemana. KULTA on valmistanut kaikkien iloksi kalvosarjan, jota aiheesta keskustellessa ja luennoidessa voi käyttää.

Kulttuuri on verraton yhteishengen luoja

Kulttuurin keinoin on ammoisista ajoista alkaen vahvistettu paikallisylpeyttä, yhteishenkeä ja taistelutahtoa. Siksi sotilasmusiikilla on pitkät perinteet ja yhteislauluilloissa moni huomaa osaavansa maakuntalauluista vähintään oman maakuntansa tunnuksen.

Lapsuudesta lähtien yhteyden saaminen omiin kulttuurisiin juuriin vahvistaa kokemusta siitä, että tämä on se porukka johon minä kuulun, ja tätä kaikkea kaunista haluan olla mukana rakentamassa ja puolustamassa.

Suomi on taiteella rakennettu kansakunnaksi kansakunnaksi joukkoon

Ajatus itsenäisyyden ansaitsevasta Suomesta, joka on oikea sivistysvaltio, rakennettiin uuraasti eturivin taiteilijoiden kansainvälisellä työllä. Yksi esimerkki tästä on Pariisin legendaarinen maailmannäyttely, jossa Suomen paviljonki oli pieneltä Venäjän vallan alla olevalta maaltamme suursatsaus:

Suurin osa suomalaisista harrastaa säännöllisesti kulttuuria ja lukemattomat vapaaehtoiset tarjoavat elämyksiä myös muille. Suomalaiset ovat laajasti Kulttuuri kuuluu kaikille -ajattelun takana: suurin osa suomalaisista ajattelee, että julkisin varoin on varmistettava kulttuurin saavutettavuus. 

Kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö on ollut aina suomalaisen yhteiskunnan ja ihmisyyden ytimessä. Meidän tehtävämme on yhdessä tehdä suomalaisen kulttuurin tarinasta sellainen, että myös seuraavasta sadasta vuodesta voi kertoa yhtä lailla ylpeydestä pakahtuen kuin edellisestä. Me suomalaiset olemme jatkossakin olemassa, koska meillä on omat kielet ja kulttuurit, kaikessa moninaisuudessaan ja moniäänisyydessään. 

Kulttuuri vahvistaa mieltä ja henkeä

Tutkimus osoittaa, että kulttuuriosallistuminen parantaa mielenterveyttä monella tapaa. Siksi se on tärkeä osa henkistä huoltovarmuutta ja kriisinkestokykyä. Mielenterveyskuntoutujat itse nimeävät kulttuurin keinot vaikuttaviksi. Erityisesti mielen hyvinvointia vahvistaa kulttuurin tekeminen itse. Se myös jumppaa aivojamme. Esimerkiksi pianotuntien aloittaminen 64-78-vuotiaana vahvistaa aivojen valkean aineen ratoja.


Linkkivinkkejä:

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset terveyteen: https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2019/01/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-terveyteen-tietokortti-21112017.pdf

WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista: https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/maailman-terveysjarjesto-whon-raportti-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksista

Mielenterveyden keskusliitto – Kulttuurista voimavaroja elämään: https://www.mtkl.fi/toimintamme/kulttuurista-voimavaroja-elamaan

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.