Kulttuuri tarvitsee tiloja – kuntien kulttuuripolitiikan haaste

Useimmissa kaupungeissa yksi kulttuuripolitiikan suuria haasteita on kysymys sopivista tiloista kulttuuritapahtumille ja taiteilijoille. Monet vapaaehtoiset ja innokkaat olisivat valmiita järjestämään vaikka mitä konserttia ja näyttelyä ja kulttuuririentoa, jos vain saatavilla olisi joku tila, johon he pääsisivät ja heillä olisi siihen varaa.

Nuorten vapaaehtoisten osalta tarvitaan yleensä maksuton tila. Kaupungit ja kunnat voivat sekä käytännön asioissa neuvomalla että vaikkapa tapahtumasähkön ja bajamajat tarjoamalla mahdollistaa paljon. Yllättävän monessa paikassa ei mahdollisteta.

Ammattitaiteilijoidenkin osalta kysymys työtiloista, näyttelytiloista, harjoittelutiloista ja esiintymistiloista on olennainen: voinko tehdä työtäni tässä kaupungissa.

Tampere kehittää kulttuuritiloja

Tampereen kaupungilla on meneillään kehittämiskokonaisuus, jolla pyritään helpottamaan Tampereen kulttuuritoimijoiden tilahaasteita. Parhaillaan Nekalan vanhaan kouluun suunnitellaan kulttuurikeskusta, jonka luokista saadaan taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden työtiloja, auloista tehdään näyttelytiloja ja liikuntasalista tila esittäville taiteille. Eläväinen ja moninainen vapaa kenttä täydentää kulttuurikaupungin jo valmiiksi rikasta kulttuurielämää. Tampereen henkeen kuuluu vahva DIY- ja undergroundkulttuuri. Fiksu kaupunki tukee myös sitä. Myös Hiedanrantaa ja vanhaa Rollikkahallia kehitetään kulttuurin tarpeisiin.

Osana Tampereen hakua Euroopan kulttuuripääkaupungiksi kehitettiin Välitila-mallia, jossa kaupunki hakee väliaikaisesti tyhjillään oleviin kiinteistöihin kulttuuritoimijoita avoimen haun kautta. Mallissa toimijat saisivat tilat maksutta käyttöön. Välitilamallia pilotoidaan ja kehitetään syksyllä 2021 ennakkoon valittujen taiteilijoiden kanssa Rollikkahallilla. Pilotoinnin tavoitteena on luoda hakemus- ja sopimusmallit, selvittää turvallisuuden reunaehdot, vastuutukset sekä toiminnan vaatimien henkilöresurssien laajuus.

Joissakin kaupungeissa on kehnoja kokemuksia tyhjien tilojen antamisesta väliaikaisesti kulttuurin käyttöön: jos väliaikakellojen soidessa ei suostutakaan lähtemään. Tämä on johtanut siihen, että joitakin tiloja pidetään mieluummin tyhjillään. Toivottavasti Tampereen benchmark ohjaa järkevään tilankäyttöön myös muualla.

Kemijärvellä on tilaa tehdä ja toimia

Osana tulevaisuus- ja jälleenrakennustyön aluekierrosta kävin elokuussa Kemijärvellä. Siellä tilaongelma oli ratkaistu hyvin maanläheisesti: kaupungin upean kirjaston yhteydessä oleva monipuolinen kulttuurikeskus oli maksutta monenlaisen kulttuurin käytössä.

Jos jokin yhdistys halusi harjoitella runoesitystä ja esittää sitä, moisesta ei peritty tilavuokraa. Myös musiikkiopiston sali oli hyvässä käytössä. Kuvataiteelle puolestaan aukesivat keskustassa tyhjillään olevien liiketilojen näyteikkunat. Kaupungin oma kulttuuritoimen työntekijä, Juhana Kelloniemi, piti ihan omin käsin huolen siitä, että niin kuvanveistoviikkojen veistoksia kuin kaupungin omistuksessa olevia maalauksiakin oli jokaisen ohikulkijan nähtävillä.

Suomessa on paljon kaupunkeja, joissa on valtavasti tyhjää tilaa hyvällä paikalla, mutta silti taiteilijat ja muut kulttuuritoimijat eivät löydä tarvitsemiaan tiloja. Tämä tuntuu ongelmalta, joka olisi paikallisesti yhteistyöllä ratkaistavissa.

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.