Kulttuuriala tekee ennennäkemättömän laajaa vaalivaikuttamista

Kulttuuri- ja taidealalla tehdään ennennäkemättömän laajasti eduskuntavaalivaikuttamista. Tavoitteet on päätetty ajoissa ja vaikuttamistyötä on tehty jo pitkään ja ammattimaisesti, laajalla rintamalla.

Taideneuvoston kutsumana kulttuuri- ja taidealan järjestöt työnantajista rahoittajiin ja tekijöihin kokoontuivat yhteen Suomalaisen kirjallisuuden seuran juhlasaliin koordinoimaan vaikuttamistyötään. Kuten Suomen kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Ilmi Villacis tiivisti: ”Meilläkin maaliskuu on vaaliskuu”.

 

Kulttuuriala koolla Taideneuvoston tilaisuudessa.

Osa tapaamisen osallistujista kokoontuneena SKS:n juhlasaliin Juha Itkosen (oik) ja Rosa Meriläisen (taustalla) johdolla. Kuvaaja: Annika Lyytikäinen

Luovuutta politiikkaan, kulttuuribudjetti prosenttiin

Mitä sitten tapahtuu ennennäkemättömän paljon: yhteistyöllä järjestettyjä vaalipaneeleja valtakunnallisesti eli kaikkialla Suomessa, yhteistyöllä päätettyjä vaalitavoitetta, monenlaisia vaalitilaisuuksia, suoria yhteydenottoja ehdokkaisiin, tiedon jakamista kulttuurialan vaikutuksista ja vaikuttamistyön koulutuksia, jotka myös kiinnostavat alan toimijoita ennennäkemättömän paljon.

Esimerkiksi taiteen perusopetusta edustava TPO-liitto yhteistyössä Suomen konservatorioliiton kanssa järjestää ensimmäistä kertaa Luovuutta politiikkaan -viikon, jossa kutsutaan poliitikkoja tutustumaan lasten ja nuorten taideopetukseen ja -koulutukseen. Mukana on 60 alan oppilaitosta:

https://artsedu.fi/oppilaitoksille/luovuutta-politiikkaan/

Suomen teatterit ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen vetosi kokouksessa kollegoihin, että nämä myös tukisivat kaikkien eri kulttuurialan toimijoiden sosiaalisen median kampanjoita esimerkiksi retwiittaamalla. Finland Festivals ry:n toiminnanjohtaja Kai Amberla taas muistutti yhden yhteisen tavoitteen ensisijaisuudesta: kulttuuribudjetti prosenttiin.

 

Taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen.

Taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen piti avauspuheenvuoron ja seurasi vilkasta keskustelua. Kuvaaja: Rosa Meriläinen

Vaikuttavuustietoa on saatavilla paremmin kuin koskaan

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry on koonnut koko kulttuuri- ja taidealan – ja toki median ja poliitikkojenkin käyttöön – koosteen kulttuuri- ja taidealan avainluvuista lähdetietoineen:

https://taku.fi/nain-vaikutamme/taide-ja-kulttuurialan-avainlukuja/

Tapaamisessa myös käsiteltiin kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raporttia Kulttuurin aika on nyt ja aina. Se on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä laajapohjaisesti. Raportti on asiantuntijanäkemys siitä, mitä seuraavan hallituksen pitäisi kulttuuri- ja taidepolitiikan osalta tehdä:

https://okm.fi/-/kulttuurin-tulevaisuustyoryhma-kulttuurin-aika-on-nyt

Lisätietoja:

Rosa Meriläinen, 050 432 6679, rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.