Kulttuurihyvinvoinnin tekijöitä löytyy!

Taiteen edistämiskeskus Taike on juuri julkaissut erinomaisen Kulttuurihyvinvoinnin käsikirjan: Taidetta! Siinä kerrotaan hyvistä käytännöistä kautta maan: taiteen ja kulttuurin avulla on parannettu ihmisten elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä monella tapaa, mitattavasti ja kauan.

Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen on yksi kolmesta KULTA ry:n vaikuttamistyön painopisteistä ja siis myös kuntavaalikampanjamme kolmen kärjessä. Viestimme kuntapäättäjille on: kulttuuri edistää hyvinvointia ja terveyttä. Taiken julkaisema käsikirja antaa käytännön vinkkejä.

Taike edistää kulttuurihyvinvointia asiantuntevasti

Taike on ollut tässä aloitteellinen ja asiantunteva pitkään. Viime vuonna Arttu Haapalainen oli Taikessa vetämässä 100 minuuttia taidetta -kampanjaa. Se on myös yksi esitellyistä käytännöistä kirjassa: Lehtiojan palvelukeskuksessa saatiin vuodeasukkaiden osallisuus lisääntymään, kun 100 minuuttia taidetta -toimintamalli kannusti henkilökuntaa ja asiakkaita ideoimaan yhdessä taiteeseen ja kulttuuriin osallistumisen tapoja. Tavoitteena oli siis löytää asukkaalle mieluisat tavat saada viikkoonsa 100 minuuttia taidetta ja osallistuminen järjestelmällisesti kirjattiin.

100 minuuttia taidetta -toimintamallissa osallistumiseksi lasketaan kaikki taidemuodot kirjallisuudesta teatteriin, musiikista kuvataiteeseen – ja kaikki oman luovuuden käyttämisen muodot kirjoittamisesta laulamiseen, piirtämisestä tanssimiseen. Nyt Haapalainen on palkattuna Tampereen teatteriin lisäämään niiden ihmisten mahdollisuuksia saada nauttia teatteritaiteesta, jotka eivät itse omavoimaisesti pääse teatteriin. Mahtavaa!

Kiitos Taikusydän, Kulttuurihyvinvointipooli, Aili ja lukuisat sosiaali- ja terveysjärjestöt!

Kulttuurihyvinvoinnin kannalta aivan olennaisia verkostoja ja asiantuntijatahoja ovat Taiken ja KULTA ry:n lisäksi kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste Taikusydän, kulttuurijärjestöjä ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteenkokoava Kulttuurihyvinvointipooli, kulttuurisen seniori- ja vanhustyön Aili-verkosto ja lukuisat sosiaali- ja terveysjärjestöt, jotka ovat jo kauan edistäneet kulttuurihyvinvointia. Näistä esimerkkinä vaikkapa Sydänliitto. Tutkitusti kulttuurin ja taiteen keinoin voidaan vaikuttaa sydän- ja verisuonitauteihin ja tällä on suuri kansanterveydellinen merkitys.

Minua koskettaneita esimerkkejä Taidetta! – Kulttuurihyvinvoinnin käsikirjasta

1. Jyväskylässä Keski-Suomen keskussairaalassa toimi taiteilijaresidenssi, jonka aikana psykiatrisen osaston nuoret ja henkilökunta tekivät kuva- ja pelitaidetta yhteistyössä ammattilaisten kanssa. ”Hoitava henkilökunta todisti, kuinka puhumattomat, katsekontaktia välttävät, ihoaan nyppivät nuoret alkoivat ottaa kontaktia taiteilijoihin ja lopulta henkilökuntaan ja toisiinsa.” Vaikutuksista yksi esimerkki oli se, että erästä nuorta ei tarvinnutkaan siirtää suunnitellusti suljetulle osastolle, vaan hän sai uutta voimaa normaaliin elämään.

2. Oulun kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla taiteilijat olivat tanssin, kuvataiteen ja valokuvauksen avulla läsnä, saattohoidettavien vierellä. ”Taide on rohto, joka virkistää ja antaa voimia”, kertoo käsikirjassa osaston palveluesimies Sirkka Viitanen

3. Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa taiteen avulla edistettiin näkövammaisten kuntoutusta. ”Näkövammaisille vaihteleva ja monimuotoinen ympäristö toimii paremmin kuntouttavana elementtinä kuin täysin esteetön tila”, käsikirjassa todetaan. Jarmo Vellosen vuorovaikutteinen tilateos on edelleen Taysin silmäkeskuksessa.

Rosa Meriläinen
pääsihteeri

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.