Kulttuurihyvinvointi on osa sote-uudistusta

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry julkaisi omat aluevaaliviestinsä jo aiemmin syksyllä. Ne löytyvät täältä: https://kulttuurijataide.fi/kulttuuri-ja-taidealan-kultajarjesto-kulta-ryn-tavoitteet-aluevaaleissa/

Nyt myös Kulttuurihyvinvointipooli on julkaissut omat aluevaalitavoitteensa. Olemme poolissa jäseninä. Kulttuurihyvinvointipooli kerää yhteen kulttuuritoimijoita ja sote-järjestöjä, joilla on intressiä edistää terveyttä ja hyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin. Se on meille erittäin tärkeä yhteistyöfoorumi. Kulttuurihyvinvointipoolin aluevaalitavoitteet löytyvät täältä: https://www.kulttuurihyvinvointipooli.fi/kulttuurista-hyvinvointia-osallisuutta-ja-terveytta-hyvinvointialueiden-asukkaille-kulttuurihyvinvointipoolin-aluevaalitavoitteet-2022/

Tiivistetysti yhteinen viestimme tuleville aluevaltuutetuille on, että aluevaltuutettuna voi vaikuttaa siihen, miten kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia hyödynnetään sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyssä sekä sairauksien hoidossa ja niiden kanssa selviytymisessä.

Taide kuuluu myös sairaille

Kulttuurihyvinvointi juurrutetaan hyvinvointialueille aivan samalla tavalla kuin sitä on juurrutettu kuntiinkin: sen pitää olla jonkun vastuulla ja se pitää olla kirjattuna suunnitelmiin.

Kulttuurielämään osallistuminen on ihmisoikeus. Siksi on erityisen tärkeää turvata niiden ihmisten yhdenvertainen oikeus osallistua kulttuuriin, jotka ovat pitkäaikaisen hoivan tai hoidon piirissä, eivätkä siis pääse omavoimaisesti palveuiden pariin. Parhaimmillaan viemällä kulttuuria ja taidetta sairaaloihin ja hoivalaitoksiin, asiakkaiden elämänlaatu paranee, hoitohenkilökunta jaksaa paremmin ja omaisten huoli kevenee.

Yksi esimerkki upeasta kulttuurihyvinvointityöstä on Sairaalaklovnit, joka juuri palkittiin Kulttuurigaalassa. Palkinnossa yhteistyökumppaninamme oli Sydänliitto, joka myös on yksi kulttuurihyvinvoinnin edelläkävijöistä. Omalla asiantuntemuksellaan se on opastanut ihmisiä huomaamaan kulttuuriosallistumisen hyödyt sydänterveydelle. Lisäksi monet sydänyhdistykset aivan konkreettisesti järjestävät yhteisiä bussimatkoja kulttuuririentoihin. Kiitos kaikille yhdistysaktiiveille, joiden ansiosta kynnys kulttuuriosallistumiseen madaltuu ja useampi innostuu yleisöön!

Terveyserot kaventuvat elämäntapaohjauksella

Koko sote-uudistuksen onnistuminen on kiinni siitä, miten todella saadaan terveyserot kaventumaan, suuntaamaan palvelujen painopistettä ennaltaehkäisevään työhön: ohjaamaan ihmisiä sellaisten palvelujen pariin, jotka tepsivät ajoissa. Palveluohjauksessa kulttuurihyvinvoinnin osalta on vielä paljon kehitettävää.

Hyvinvointialueella kannattaa ottaa käyttöön hyvinvointi- ja kulttuurilähetteet tai yhdenvertaista osallistumista lisäävä kulttuuripassi, joita voi saada esimerkiksi sote-keskuksista, neuvoloista ja eri sote-ammattilaisilta. Kulttuurilähetteellä esimerkiksi yksinäisyydestä, lievistä mielenterveysongelmista ja kroonisista kivuista kärsiviä henkilöitä voidaan ohjata ryhmämuotoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Kulttuurilähetteen vaikuttavuudesta on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Sen on todettu mm. vähentäneen lääkärikäyntejä.

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

 

 

 

 

 

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.