Kulttuurin paikka on Euroopan ytimessä

Tiedote 26.10.2023

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on julkaissut eurovaalitavoitteensa, sillä kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö ovat keskeisessä roolissa, kun Euroopan tulevaisuutta muovataan. Moniääninen kulttuuri on Euroopalle keskeinen arvo paitsi itseisarvonsa tähden, myös siksi, että kulttuurin avulla voidaan vahvistaa demokratiaa ja luoda otolliset olosuhteet kukoistavalle luovalle taloudelle.

– Toivomme, että puolueet ja eurovaaliehdokkaat nostavat omissa kampanjoissaan esiin kulttuurin mahdollisuudet vahvistaa ja yhdistää EU:ta, toteaa KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.

KULTA ry:n eurovaalitavoitteiden kaksi kärkeä ovat demokratia ja talous. Eurovaaliohjelman lisäksi KULTA ry tulee palvelemaan ehdokkaita ajankohtaisilla aineistoilla eurooppalaisesta kulttuuripolitiikasta koko tulevan kevään ajan.

– Kulttuuri kuuluu kaikille ja liittyy kaikkeen. Vaikka kulttuuripolitiikka kuuluu EU:ssa kansalliseen kompetenssiin, EU-tason ohjelmat ja rahoituskanavat ovat eurooppalaiselle moninaiselle ja moniarvoiselle kulttuurielämälle tärkeitä, muistuttaa Rosa Meriläinen.

Luovat alat kuuluvat Euroopan suurimpien työllistäjien joukkoon. Ne työllistivät ennen koronaa yli 7,6 miljoonaa ihmistä Euroopassa – yli kahdeksan kertaa enemmän kuin tietoliikenneala ja kolme kertaa enemmän kuin autoteollisuus. EU on kulttuurin suurvalta ja kulttuurihyödykkeiden viejä. Kulttuuriala ja luovat toimialat kasvoivat ennen koronaa nopeammin kuin EU:n talous keskimäärin ja niiden kauppatase oli 8,6 miljardia euroa ylijäämäinen. 

Nyt kulttuuri on jälleen kasvun uralla. Siitä hyötyvät niin talous kuin työllisyyskin. Tuoreen Nordean tilastodatan mukaan kulttuuriin on Suomessa kulutettu tänä syksynä jopa 50 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Euroopan moninaisten kulttuurien ja kulttuuriperinteiden vaaliminen rikastuttaa Eurooppaa ja on edellytys demokratian toteutumiselle. Taide itsessään turvaa vapaata ja avointa yhteiskuntaa keskustelun foorumina. Osallistuminen kulttuurielämään vahvistaa luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja taidekasvatus ja -koulutus aktiivista kansalaisuutta. 

Kulttuuri on eurooppalaisen identiteetin keskiössä. Siksi on tärkeää, että kulttuuria ja taidetta tuetaan kaikilla tasoilla.

Lisätietoja:

Rosa Meriläinen 
050 432 6679
rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.