Lausunto: Aluekehittämisen painopisteet

KULTA ry antoi lausuntonsa aluekehittämisen painopisteistä. Muistutimme, että Suomea vaivaa viheliäinen ongelma: polarisaatio. Jos ihmisille ei ole tarjolla yhteisiä kohtaamisen paikkoja ja syitä, yhteisömme pirstoutuvat, yhteenkuuluvaisuuden tunne murenee, emmekä ole valmiita puolustamaan toisiamme ja toimimaan yhdessä. Ei ole yhteisöjä ilman yhteisiä henkisiä kuntosaleja.

Kulttuuripalvelut ovat osassa Suomea rapautumassa. Tämä on aito uhka etenkin Itä-Suomessa. Kulttuuripolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa.

Muistutimme, että monipuolisilla kulttuuripalveluilla on myös kansanterveydellinen merkitys mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Kulttuuriosallistumisella, ja etenkin itse tehdyllä kulttuurilla, on vahva kytkös mielenterveyteen. Kulttuurin ja urheilun avulla rakennetaan kansakunnan resilienssiä, henkistä huoltovarmuutta.

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.