Luoville aloille syntynyt kasvusopimus toimii, kun siihen sitoudutaan

Kasvun hakeminen on ollut yksi Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n strategisista tavoitteista. Olemme tehneet sen eteen edunvalvontatyötä yhdessä ja hyvässä hengessä koordinoiden Luovan alan työntekijät ja yrittäjät Luovat ry:n kanssa, jonka tuottamat materiaalit ovat olleet meillekin kullanarvoisia.

AV-ala raivaa tietä muille luoville aloille

Kasvusopimus nojaa hallitusohjelmaan. Kannattaa siis pitää huolta siitä, että seuraavankin hallituksen ohjelmaan tulee kunnianhimoisia elinkeinopoliittisia kirjauksia luovien alojen osalta. Edelläkävijänä luovien alojen kasvusopimuksessa on AV-alan kasvusopimus. Audiovisuaalinen ala onkin tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin kanssa. AV-alan kasvusopimus julkistetaan 31.8.22 Screen Helsinki -tapahtumassa.

AV-alan sopimus toimii jatkossa raamina ja tienviitoittajana myös muiden alojen kasvusopimuksille. Musiikkialan kasvusopimusta valmistelee Music Finland yhteistyössä Business Finlandin ja TEM:n kanssa. Siinä määritellään musiikkialan yhteiset kasvutavoitteet. Tavoitteena on tukea alan yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä käytännön toimilla.

Aina on tilausta konkreettisille ehdotuksille, jotka luovat kasvua

Kasvusopimusten pohjana on ollut myös vuonna 2019 pidetyt Luovan talouden tiekartan työpajat ja syksyllä 2021 pidetyt pyöreän pöydän keskustelut, joihin osallistui laajasti kulttuuri- ja taidealan järjestöjä ja yrityksiä. Näissä keskusteluissa pyrittiin tunnistamaan konkreettisia tekoja, joilla kasvua voidaan hakea niin taloudellisesti kuin laadullisestikin. Prosesseihin osallistuminen siis kannattaa: jos osaa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan esittää toteuttamiskelpoisen ratkaisun, sillä on suuri riski toteutua!

Kiitos vielä kerran kaikille, jotka käytitte aikaanne näihin keskusteluihin, vaikka joskus pitkään mukana olleista toimijoista tuntuu, että samoja juttuja saa toistaa kaksikymmentä vuotta, eikä mitään tapahdu. Kyllä tapahtuu, mutta vaatiihan tämä elinkeinopolitiikka kärsivällisyyttä ja pitkäjänteistä sitoutumista.

”On tärkeää nähdä kokonaisuuksia, kuten musiikin ja av-sisältöjen tai kirjallisuuden jakelun siirtymistä alustoille sekä sen aiheuttamia muutoksia yritysten toimintaan. Samalla pitää päästä pois jakelukanavien tai sisällön muotojen kautta rakentuneista siiloista”, sanoo Petra Tarjanne, joka vastaa TEM:ssä luovan talouden kehittämisestä.

Taiteen alalla tuotekehitystä on taiteen tekeminen

Maailma on muuttunut: nykyään mikä tahansa kulttuurituote voi olla skaalautuva. Se mikä Business Finlandissa on ehkä vielä jäänyt hahmottamatta on, että taiteen alalla tuotekehitystä on taiteen tekeminen.

Jatkossa luoville aloille on haettava pitkäjänteistä kasvua myös TKI-panostuksilla. Silloin on tietysti hyväksyttävä se, että TKI-rahoitus ei ole kulttuuripolitiikkaa, vaan se on tarkoitettu niille, joilla todella on halu ja kyky päästä kv-markkinoille. Ihan samalla logiikalla kuin TEK-rahoituksessa. Pitää vain pitää uskottavana menestymisen mahdollisuutta.

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri

 

Lisätietoa:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/luovien-alojen-kasvusopimus

https://musicfinland.fi/fi/kuulumisia/musiikkialan-tilannekuva-nostaa-esille-viennin-ja-kasvun-pullonkaulat

https://www.creativefinland.fi/post/kasvusopimus-tuo-luovat-alat-ja-julkishallinnon-saman-poydan-aareen

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.