fbpx

Mikä on KULTA ry?

KULTA ry on kulttuuri- ja taidealan edunvalvoja

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tavoite on vahvistaa alan yhteiskunnallista asemaa ja taloudellisia toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. Teemme aktiivista vaikuttavuustyötä kulttuuri- ja taidealan puolesta, toimintamme keskiössä ovat kulttuuri- ja taidebudjetin kasvattaminen, luovien alojen merkityksen nostaminen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen.

KULTA ry on perustettu keväällä 2018 ja järjestön varsinainen toiminta on alkanut lokakuussa 2018. Käynnistysvaiheen rahoittajia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden sekä vuonna 2018 Sitra.

Jäsenet

KULTA ry:n jäsenet ovat kulttuuri- ja taidealan ammattimaisia tuki- ja tuottajaorganisaatioita. Jäsenet muodostavat kattavan pohjan alan eri toimijoista.

  • Jäsenet haluavat ajaa koko kulttuuri- ja taidekentän etua valtakunnallisesti
  • Jäsenet ovat nostamassa taide- ja kulttuurialan yhteiskunnallisen vaikuttamisen odotetulle tasolle
  • Jäsenet ovat mukana verkostossa, joka saa alan tulevaisuuteen vaikuttavat tiedot ensimmäisenä
  • Jäsenet yhdessä muodostavat toiminnan suunnan ja päätavoitteet vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa KULTA-foorumissa
  • KULTA ry tekee tiivistä yhteistyötä jäsentensä kanssa, jäseniltä saamme asiantuntijuutta

KULTA ry:n palvelulupaus

Jäsenille: KULTA tekee vaikuttavaa yhteistyötä positiivisesti

Päättäjille: KULTA välittää kokonaisnäkemystä

Yhteistyökumppaneille: KULTA toimii avoimesti

Yleisölle: KULTA puolustaa kulttuuria ja taidetta sekä edistää luovien alojen tuomaa taloudellista lisäarvoa ja hyvinvointia