Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA

KULTA ry on kulttuuri- ja taidealan edunvalvoja

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tavoitteena on vahvistaa alan yhteiskunnallista asemaa ja taloudellisia toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. Teemme aktiivista vaikuttavuustyötä kulttuuri- ja taidealan puolesta, kulttuuri- ja taidebudjetin kasvattaminen on toimintamme keskiössä.

KULTA ry on perustettu keväällä 2018 ja järjestön varsinainen toiminta on alkanut lokakuussa 2018. Käynnistysvaiheen rahoittajia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden sekä vuonna 2018 Sitra.

Jäsenkunta
KULTA ry:n jäsenet ovat kulttuuri- ja taidealan ammattimaisia tuki- ja tuottajaorganisaatioita. Tavoitteena on kattava jäsenpohja alan eri toimijoista. Jäsenhankinta on alkanut toiminnan käynnistyttyä lokakuussa 2018.
  • Jäsenet haluavat ajaa koko kulttuuri- ja taidekentän etua valtakunnallisesti
  • Jäsenet ovat nostamassa taide- ja kulttuurialan yhteiskunnallisen vaikuttamisen odotetulle tasolle
  • Jäsenet ovat mukana verkostossa, joka saa alan tulevaisuuteen vaikuttavat tiedot ensimmäisenä
  • Jäsenet yhdessä muodostavat toiminnan suunnan ja päätavoitteet vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa KULTA-foorumissa.

Jäsenet

 

Asiantuntijuutta jäseniltä

KULTA ry:n kannanmuodostus