fbpx

Strategia

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n strategia 2030


Perustehtävämme:
 Parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Onnistumisen edellytykset: 

 • KULTA on yleisesti hyväksytty kulttuurin ääni, kun:
 • näytämme kulttuurin ja taiteen laajat hyödyt
 • ja olemme liikkeellä ajoissa ja koko porukalla

Vaikuttamistyössä keskitymme 2019–2023:

 • Kulttuuribudjetin nostamiseen prosenttiin
 • Luovien alojen kasvattamiseen
 • Kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen

Tavoitteemme 2030:

 • Kulttuuri ja taide ovat osa kaikenlaisten ihmisten elämää
 • Kulttuuripolitiikan painoarvo vastaa kulttuurin yhteiskunnallista merkitystä
 • Suomi on kulttuurin ja taiteen toimintaedellytysten mallimaa

 

Vaikuttavaa yhteistyötä positiivisesti!

 


KULTA ry:n tehtävä

KULTA on perustettu vahvistamaan kulttuurin ääntä yhteiskunnassa.
Tämän strategian avulla KULTA toteuttaa perustehtäväänsä, kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisen arvostuksen ja taloudellisten toimintaedellytysten parantamista.

KULTA ry:n jäsenet ovat kulttuuri- ja taidealan ammattimaisia tuki- ja tuottajaorganisaatioita, jotka haluavat edistää taiteen ja kulttuurin asiaa valtakunnallisesti.

KULTA avaa kaikki ovet kulttuurille ja taiteelle. Se avaa kaikkien silmät kulttuurin ja taiteen laajoille hyödyille. Se tekee kulttuuripolitiikkaa osana muuta yhteiskuntapolitiikkaa näyttäen kulttuurin ja taiteen kyvyn ratkaista eri toimialojen haasteita sekä näyttäen, mitä kulttuuri ja taide antavat koko yhteiskunnalle. Näin kulttuuripolitiikan painoarvo nousee vastaamaan sen yhteiskunnallista merkitystä.

Kulttuuripolitiikan tilannekuva 2019

Kulttuurin ja taiteen arvostus näkyy juhlapuheissa, mutta ei teoissa. Kulttuuripolitiikan painoarvo ei vastaa sen yhteiskunnallista merkitystä.

Rahanpuute vaivaa alaa lähes kautta linjan muodostaen jarrun kasvulle ja kukoistukselle. Vaikka luovan ja taiteellisen ajattelun ja osaamisen merkitys ymmärretään tulevaisuuden menestystekijänä, taidetoimijoiden arjessa tuntuu huoli rahoituksen riittävyydestä. Kuntatalouden haasteiden takia kulttuurin asema on paikoin tukala, eikä lainsäädäntö kaikilta osin luo kulttuurille ja taiteelle parhaita edellytyksiä.

Vahvuutena ovat laaja yleisöpohja, kulttuurin ja taiteen korkea taso, tasa-arvoiseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen tähtäävä kulttuuripolitiikka sekä laadukas koulutus. Suomalainen taide-elämä on lähtökohtaisesti kansainvälistä.

Kulttuurin ja taiteen elinvoiman perusta

Taidetta ja kulttuuria on oltava saatavilla ja saavutettavissa monipuolisesti ja kautta maan. Kulttuurin ja taiteen elinvoiman perustana ovat korkea sivistystaso, taiteellisen työn arvostus sekä kulttuurin ja taiteen kansainvälisesti korkea taso.

Tavoitteena on, että Suomessa asuu ihmisiä, joilla on laaja sivistys, kyky ilmaista itseään ja ymmärtää monenlaisia ilmaisumuotoja sekä valmiudet kriittiseen ajatteluun. Perustan sivistykselle luo laadukas taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret kohtaavat kulttuurin ja taiteen.

Suomalaisen kulttuurin ja taiteen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistetaan ja niiden korkeasta laadusta huolehditaan. Kulttuurin ja taiteen toimintaedellytysten – rahoituksen, osaamisen ja yleisöpohjan – on oltava malliksi muille maille.

KULTA ry:n onnistumisen edellytykset

Osoitamme kulttuurin ja taiteen laajat hyödyt myös niille, joita taiteen itseisarvo ei ole vielä elähdyttänyt. Näin saamme tavoitteemme näkymään usean hallinnonalan toimintasuunnitelmissa ja katsauksissa. Luovat alat on tuotava esiin ekosysteeminä, jossa eri genret sekä taiteen itseisarvo ja kaupallinen arvo tukevat toisiaan.

Kerromme, että kulttuuri ja taide yhdessä tieteen perustutkimuksen kanssa luovat sen pohjan, jolla osaamisesta ja luovuudesta syntyy kasvua. KULTA ry:n arvot ja toiminta tukevat Suomen kukoistusta ja kestävää kehitystä vapauteen ja yhdenvertaisuuteen nojaavana pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana.

KULTA on haluttu kuultava ja yhteistyökumppani. Siksi on käytävä jatkuvaa dialogia taiteilijakentän kanssa ja kierrettävä koko maata. Olemme liikkeellä ajoissa ja koko porukalla. Vuoteen 2023 mennessä KULTA saavuttaa kattavan ja uskottavan jäsenpohjan sekä yleisen hyväksyttävyyden kulttuurin äänenä.

Kulttuurin ja taiteen arvostus 2030

Taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiin vaikutetaan yhteiskunnallisen päätöksenteon kaikilla tasoilla. Siksi myös niiden arvostusta on parannettava yhteiskuntaelämän ja politiikan kaikilla aloilla.

Vuonna 2030 päättäjät osaavat hyödyntää kulttuurin ja taiteen vaikutuksia terveyteen, oppimiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin, osallisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Vuonna 2030 päättäjät ovat ottaneet luovien alojen edistämisen itsestään selväksi osaksi elinkeinopolitiikkaa.

Vuonna 2030 Suomi on taiteen ja kulttuurin maa, jossa kulttuuri on osa kaikenlaisten ihmisten elämää.

Vuonna 2030 kulttuuripolitiikan painoarvo vastaa sen yhteiskunnallista merkitystä.

Kulttuurin ja taiteen taloudelliset toimintaedellytykset 2030

Rahoituksen tason kehityksen turvaaminen on välttämätöntä, jotta korkeatasoisen taiteen ja kulttuurin tarjonta ja yleisöt turvataan tulevaisuudessakin.

Kaikki rahoituksen kivijalat – Valtion, kuntien ja yksityinen raha – on saatava kasvu-uralle! Vain näin Suomesta tulee kulttuurin ja taiteen toimintaedellytysten mallimaa. Vuonna 2030 kulttuuria ja kulttuuriperintöä ei enää pidetä itsestäänselvyytenä, jonka joku muu jossain maksaa.

Kaikki suomalaiset on saatava liikuttumaan: kulttuurikasvatuksessa ja kulttuuriosallistumisen laajentamisessa kunnat ovat avainasemassa. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kunnat kilvoittelisivat kulttuuribudjetilla, kulttuurin ja taiteen toimintaedellytyksillä.

Kulttuurin ja taiteen olosuhteet paranevat, kun eri kulttuurin ja taiteen muodoille on tarjolla tarkoituksenmukaisia tiloja ja paikkoja. Veropolitiikasta on tultava johdonmukaisesti kulttuurimyönteistä. Myös säätiöiden edellytyksistä tukea taidetta ja tiedettä on pidettävä huolta. KULTA toimii sillanrakentajana kulttuuritoimijoiden ja elinkeinoelämän välillä.

Vaikuttamistyön painopisteet 2019–2023

Kulttuuribudjetin kasvattaminen prosenttiin. Kulttuuribudjetilla tarkoitetaan OKM:n taiteen ja kulttuurin budjetin lukua 29.80. Kulttuurin ja taiteen perusrahoituksen kasvuun perustuu koko toimialan kasvu ja kukoistus. Koska puolet alan perusrahoituksesta tulee rahapelitoiminnan tuotoista, tavoitteemme on säilyttää yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän kanavointikyky. Rahoituksen kasvun on tultava nk. budjettivaroista.

Luovien alojen merkityksen nostaminen. Tavoitteemme on tuplata luovien alojen BKT-osuus Suomen arvonlisästä vuoteen 2030 mennessä. Se vaatii luovien alojen määrätietoista vahvistamista osana elinkeinopolitiikkaa sekä yritystukien ja yrityspalveluiden kehittämistä luoville aloille paremmin sopiviksi.

Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteemme on saada kulttuurin hyvinvointivaikutukset osaksi maakuntien ja kuntien strategioita, niiden toteuttamista ja seurantaa, sillä maakunnilla ja kunnilla on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Mitä KULTA jättää muille?

 • Me emme kehitä alaa; sen tekevät jäsenjärjestöt kukin oman alansa lähtökohdista.
 • Me emme valitse, mikä kulttuuriala on tärkeämpi kuin toinen.
 • Me emme astu strategisten yhteistyökumppaneidemme varpaille tekemällä
  päällekkäistä työtä.
 • Me emme ole tutkimus-, tiedonkeruu- tai asiantuntijajärjestö. Tutkimuksesta vastaavat tutkimuslaitokset ja tiedonkeruusta viranomaiset ja tiedotuskeskukset. Asiantuntijuus tulee jäseniltä.
 • Me emme tee taiteilijapolitiikkaa, mutta KULTA tukee Luovat ry:n (ent. Lyhty) ja Forum Artisin edunvalvontaa, sillä taidetta ei ole ilman taiteilijoita.
 • Me emme määrittele, mitä ovat kulttuuri, taide ja luovat alat, tai päätä, kuka on ammattilainen ja kuka harrastaja.
 • Me emme jaa tukia.
 • Me emme aja yksittäisen jäsenjärjestön etua.

Kulttuuri on tärkeämpää!

Teemme kulttuurin ja taiteen puolesta vaikuttamistyötä, joka perustuu KULTA- foorumeissa yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin, verkostohyötyyn nojaten ja myönteisellä otteella.

Näytämme, mitä hyvää tapahtuu, kun kulttuurin ja taiteen toimintaedellytyksiä parannetaan, ja kiitämme aina, kun aihetta on.

Luotamme yhteistyökumppaneidemme kulttuuritahtoon siitä, että aina löytyy enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Järjestönä olemme kaksikielinen.

 

KULTA ry:n palvelulupaus

 

Jäsenille: KULTA tekee vaikuttavaa yhteistyötä positiivisesti

Päättäjille: KULTA välittää kokonaisnäkemystä

Yhteistyökumppaneille: KULTA toimii avoimesti

Yleisölle: KULTA puolustaa kulttuuria ja taidetta sekä edistää luovien alojen tuomaa taloudellista lisäarvoa ja hyvinvointia.