Mikä on kuntavaalien tärkein teema?

Kesän aikana julkaistiin muun muassa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti koronapandemian seurauksista. Taiken Antti Huntus kirjoitti siinä erinomaisen artikkelin taiteen ja kulttuurin tilanteesta ja mahdollisuuksista. Kylmäävin ja tärkein huomio koski uhkia kulttuurin ja taiteen rahoitusjärjestelmälle: Veikkauksen tuottojen dramaattinen lasku – ensi vuodesta lähtien arviolta neljänneksen verran – ja toisaalta kuntien taloustilanne.

Kuntien kulttuuripalvelujen turvaamisesta on tulossa Huntuksen mukaan sukupolvitavoite. On todennäköistä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana olennaisimmat kulttuuripoliittiset muutokset ja ratkaisut tapahtuvat juuri kunnissa. Löytyykö kunnilta viisautta ja riihikuivaa parantaa kuntalaisten elämää kulttuurin ja taiteen avulla?

Kunnat tukevat kulttuuria ja taidetta vuosittain yhtä suurella summalla kuin valtio eli noin puolella miljardilla eurolla. Erot kuntien välillä ovat suuria: alle viidestäkymmenestä eurosta per asukas neljäänsataan euroon per asukas.

Riippumatta siitä pitääkö kuntavaalien tärkeimpänä teemana kuntatalouden tervehdyttämistä tai kuntalaisten yhdenvertaisuutta, kulttuuri ja taide on osa ratkaisua. Me Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:ssä toivomme, että a) mahdollisimman moni kulttuurin ystävä lähtee kuntavaaleissa ehdolle ja b) mahdollisimman moni kuntavaaliehdokas huomaisi kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet paremman kunnan rakentamisessa.

Kulttuuri vahvistaa kunnan taloutta

Kunta tarvitsee vetonauloja. Tuoreet tutkimukset esimerkiksi Jyväskylän kaupungin taidelaitosten ja Pori Jazzin aluetalousvaikutuksista osoittavat, että kulttuuri tuo rahavirtoja kaupungin keskustaan ja koko alueelle. Tutkimus osoittaa, että Pori Jazzin vaikutukset alueelle ovat ympärivuotisia ja pääsylipun ostaneet jättävät alueelle keskimäärin 365 euroa. Jyväskylän taidelaitosten aluetaloudellinen vaikutus mitattuna tuotantovaikutuksilla on kokonaisuudessaan vähintään noin 14,9 miljoonaa euroa.

Siellä missä väkimäärä kasvaa, on myös kunnan kulttuuriin käytettävien eurojen lisäännyttävä vähintään samassa suhteessa. Siellä missä väkimäärä vähenee, on tarkkaan harkittava kannattaako lyhytnäköisiä säästöjä tehdä juuri kulttuurista, jonka osuus menoista on pieni, mutta vaikutus alueen kokonaistaloudelle suuri. Kansainvälisesti on monen kokoisista kunnista esimerkkejä siitä, miten luomalla keskittymiä, joissa start up -yritykset ja kulttuuriväki työskentelee, alueen arvo ja vetovoima nousee ja työllisyys paranee.

Tässä linkki tietokorttiin kulttuurin ja taiteen tutkituista vaikutuksista talouteen: Taiteen ja kulttuurin vaikutukset talouteen -tietokortti (pdf)

Yhdenvertaisuutta pitää edistää myös kulttuuripolitiikassa

Kulttuuri ja taide edistävät ihmisen oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Ne tuovat merkityksellisyyttä ja osallisuutta elämään siinä mittakaavassa, että lasten ja nuorten kulttuuriaktiivisuus ennustaa myös pärjäämistä työelämässä. Kulttuuri ja taide pidentävät ikää, parantavat elämänlaatua ja edistävät mielenterveyttä. On siis huutava vääryys, etteivät kaikki pääse kokemaan ja tekemään mieluistaan kulttuuria ja taidetta. Kaikkien pitäisi päästä osalliseksi kulttuurin ja taiteen hyvistä vaikutuksista.

Konkreettisia ehdotuksia, joilla tämä tehdään:

  1. Jokaiseen kuntaan tulisi laatia kulttuurikasvatussuunnitelma lapsille ja nuorille.
  2. Julkisen taiteen suunnitelmalla ja taiteen prosenttiperiaatteen käytöllä lisää taidetta kaikkien ulottuville.
  3. Vanhuspalvelujen ja kulttuuritoimen yhteistyöllä viedään kulttuuripalveluja palvelutaloihin ja osaksi kotipalveluja.

Lopuksi vielä pari lukuvinkkiä. Tästä Taiteen perusopetusliiton lausunnosta havainnollistuu hyvin konkreettisesti se, miten perheiden taloushuolet näkyvät lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista ja miten kulttuurialan rahoitusuhat heijastuvat perheiden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin: https://artsedu.fi/2020/04/valtioneuvoston-selonteko-julkisen-talouden-suunnitelmasta-vuosille-2021-2024/

Tässä puolestaan linkki tulevaisuusvaliokunnan raporttiin, johon viittasin blogin alussa: TuVJ 1/2020 Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (pdf)

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

 

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.