KULTA ry:n graafinen elementti: Papukaija. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Strategia

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön perustehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. KULTA ry:n muodostaa lähes 40 jäsenen joukko kulttuurialan tuki- ja tuottajaorganisaatioita. Yhdessä ajamme koko kulttuuri- ja taidekentän etua valtakunnallisesti.

Strategia 2019–2023, pdf.
Strategia 2024–2027, pdf.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n strategia 2024–2027

KULTA ry:n strategiakuvitusta. Otsikkona: Kulttuuri on ratkaisu.

Suomalaisen kulttuurin tarina

Suomi on taiteella rakennettu kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. Suurin osa suomalaisista harrastaa säännöllisesti kulttuuria ja lukemattomat vapaaehtoiset tarjoavat elämyksiä myös muille. Suomalaiset ovat laajasti Kulttuuri kuuluu kaikille -ajattelun takana: suurin osa suomalaisista ajattelee, että julkisin varoin on varmistettava kulttuurin saavutettavuus.

Kulttuuriala on vetovoimainen, keskisuuri ja työllistävä kasvuala. Kulttuurin tekemisen ja tuottamisen tavat ovat alati muutoksessa ja kulttuuria tehdään kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Moni kulttuuripolitiikan asiantuntija puhuukin nykyään kulttuureista monikossa.

Huolta kulttuurin kentällä aiheuttaa julkisen rahoituksen riittävyys tulevaisuudessa, kun kuntien talousnäkymät ovat paikoin heikot ja myös valtio leikkaa kulttuurista. Tämä uhkaa heikentää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta, monipuolisuutta ja alueellista saatavuutta.

Kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö on ollut aina suomalaisen yhteiskunnan ja ihmisyyden ytimessä. Meidän tehtävämme on näyttää, että jatkossakin kulttuuri antaa ratkaisuja yhteiskunnan keskeisiin haasteisiin. Se on sekä ihmisiä liikuttava muutosvoima, että demokratian nurkkapultti. Kulttuuri pystyy tuomaan ihmiset yhteen. Se vahvistaa osallisuutta, hyvinvointia, terveyttä ja oppimista.

Meidän tehtävämme on yhdessä tehdä suomalaisen kulttuurin tarinasta sellainen, että myös seuraavasta sadasta vuodesta voi kertoa yhtä lailla ylpeydestä pakahtuen kuin edellisestä. Me suomalaiset olemme jatkossakin olemassa, koska meillä on oma kieli ja kulttuuri, kaikessa moninaisuudessaan ja moniäänisyydessään.

Kulttuuri on turvallisuuskysymys, ja meidän lähettiläitämme ovat maailmalla menestyneet taiteilijat, joista kertovien ilouutisten äärellä voimme yhdessä kiljaista: torille!

KULTA ry:n graafinen elementti: Kuumailmapallo. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Mikä on Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tehtävä:

KULTA ry on kulttuurialan yhteinen ääni. Onnistumme tavoitteessamme, kun KULTA tekee vaikuttavaa edunvalvontaa positiivisesti ja proaktiivisesti, yhteistyössä muiden kanssa. KULTA vaikuttaa siellä, missä päätöksiä tehdään ja yhteiskunnallista keskustelua käydään. KULTA tapaa päättäjiä laajasti ja tuo kulttuurialan näkökulman erilaisiin keskusteluihin, joissa sitä ei ole välttämättä totuttu kuulemaan. KULTA on aina avuksi päätöksentekijöille, mutta KULTA ei vaikuta siihen, miten rahoitus jakautuu kulttuurialan sisällä. KULTA ry auttaa kaikkia halukkaita kulttuuri- ja taidealan toimijoita vahvistamaan omaa vaikuttamistyötään.

KULTA ry:n edunvalvontaa tukee se, että kulttuuri- ja taidealalla edistetään kaikkien yhdenvertaisia oikeuksia tehdä ja kokea kulttuuria, toimitaan kansainvälisesti ja uudistutaan alati ajassa. Erityisen tärkeää tulevaisuuden kannalta on huolehtia jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta kulttuuriin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön sekä tekijänä että kokijana.

Tavoitetila: ”Kulttuuriala vaikuttaa yhteiskunnan ytimessä.”

KULTA ry:n kultahippuja.

Mitä kulttuuripolitiikkojen on tehtävä:

Onnistumme tavoitteessamme, kun suurin osa poliitikoista on kulttuuripoliitikkoja, 1. nostaen
kulttuuribudjetin prosenttiin valtion budjetista ja 2. pitäen huolta siitä, että kulttuurin voimaa hyödynnetään kullakin politiikan alueella.

On sitten kysymys kunnan elinvoimajohtajasta, maakuntajohtajasta tai tasavallan presidentistä, hänen on osattava hyödyntää kulttuuria keinona ratkaista yhteiskunnan haasteita.

Tavoitetila: ”Kulttuuribudjetti prosenttiin.”

KULTA ry:n kultahippuja.

Mitä kulttuurinystävien on tehtävä:

Onnistumme tavoitteessamme, kun kulttuuria arvostavat maksukykyiset ihmiset ovat valmiita maksamaan kulttuurista asianmukaisen hinnan ja hyväksyvät sen, että verovaroin tarjotaan kulttuurinautintoja myös heille, joiden maksukyky on heikompi. Tarvitaan ihmisiä, jotka lahjoittavat ja testamenttaavat kulttuurille. On myös tärkeää arvostaa eri kulttuurin ja taiteen lajeja yhtä lailla. Kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö kukoistavat kaikessa moninaisuudessaan, kun suomalaiset hyväksyvät sen, että julkisin varoin tuetaan myös sellaista kulttuuria, joka ei ole omaa sydäntä lähinnä.

Tavoitetila: ”Kulttuurista ollaan valmiita maksamaan.”

KULTA ry:n kultahippuja.

Mitä sivistysalan on tehtävä:

Kulttuuripolitiikka on osa sivistyshallintoa ja sivistystoimea. Kulttuuripoliittisia päätöksiä
valmistellaan osana sivistyspolitiikan kokonaisuutta. Siksi on tärkeää, että kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön tarjoamat ratkaisut ovat läsnä siellä, missä sivistyspolitiikkaa linjataan.

Onnistumme tavoitteessamme, kun muut sivistyshallinnon toimijat näkevät kulttuurin osana omaa työnkuvaansa ja tunnistavat kulttuurin hyödyt muille toimialoille. Toimivat koulutuspolut ja riittävät valtakunnalliset alan koulutusverkostot ovat merkittävä pohja toimivalle kulttuurikentälle.

Tavoitetila: ”Kulttuuri on sivistyspoliittinen ratkaisu.”

KULTA ry:n kultahippuja.

Mitä elinkeinopoliitikkojen on tehtävä:

Luovat alat ovat suomalaista perusteollisuutta. Onnistumme tavoitteessamme, kun kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö ovat luonteva osa aluekehittämistä, kaupunkikehittämistä ja kaikkea elinkeinopoliittista päätöksentekoa. Kunnille laadukas kulttuuri- ja taidetoiminta on houkutustekijä. Kulttuuri on osa innovaatiopolitiikkaa ja muutosvoima digitalisaation ja tekoälyn kaltaisissa megatrendeissä. KULTA ry nojaa edunvalvonnassaan kulttuuritilastoihin, jotka näyttävät kulttuurialan laajuuden ja moninaisuuden elinkeinona. Kelpo käsitteitä ovat myös luovat alat, luova talous, creative industries, elämystalous, tapahtuma-ala ja
tapahtumateollisuus, jotka ovat kaikki osa kulttuuria.

Tavoitetila: ”Luovat alat nähdään perusteollisuutena ja kulttuurin talous- ja työllisyysvaikutukset tunnetaan.”

KULTA ry:n kultahippuja.

Mitä sosiaali- ja terveysalalla on tehtävä:

Onnistumme tavoitteessamme, kun kulttuurihyvinvointi on osa kaikkea sosiaali- ja terveyspolitiikkaa elintapaohjauksesta palveluohjaukseen, ja taidetta ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja sosiaali- ja terveyshuoltoa. Vain siten kulttuuri on tosiasiallisesti osa kaikkien ihmisten arkea.

Tavoitetila: ”Kulttuurialan ja sote-alan toimijat etsivät ratkaisuja yhdessä.”

KULTA ry:n kultahippuja.

Mitä kaikkien on tehtävä:

Kulttuuri on elämää. Se on nautinto, ilo ja lohtu. Se auttaa jaksamaan vaikeuksia, ja pääsemään niiden yli. Kulttuuria tehdään ja koetaan, sillä se vastaa ihmisen perustarpeeseen tulla nähdyksi. Kulttuurin avulla olemme osa ihmisten yhteisöä, jossa osaamme ilmaista itseämme ja ymmärtää muita. Näinä turvattomina aikoina kulttuuri tuo ja luo turvaa, jatkuvuutta, mielihyvää ja vahvistaa hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja mielenterveyttä.

Tavoitetila: ”Kulttuuritahto on Suomessa vahva.”

KULTTUURI ON RATKAISU


KULTA ry:n vaikuttamistyön tavoite on, että

  1. kulttuuriala kasvaa ja
  2. kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö ovat osa kaikkien arkea.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta on olennaista, että

  1. kulttuuribudjetti nousee prosenttiin ja
  2. kulttuuri ja taide ratkaisevat yhteiskunnan keskeisiä haasteita.