KULTA ry:n graafinen elementti: Sydän. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Medlemmar

Om medlemskapet

Årsavgiften för KULTA rf:s medlemskap är 1,5 % av det gågna årets lönesumma för ordinarie personal, inklusive lön för semesterdagar och sjukfrånvaro, men exklusive socialutgifter. För en medlemsorganisation vars personalutgifter uppgår över 50 000 euro är minimimedlemsavgiften 1500 euro. För övriga är minimiavgiften 1000 euro. Medlemsavgiften är ändå alltid maximalt 10 000 euro.

Med beslut av KULTA rf:s styrelse kan sådana gemenskaper och privatpersoner som inte uppfyller kravet för egentliga medlemmar antas som understödsmedlemmar. Avgiften för understödsmedlemmar är 5000 euro.

Medlemmar i KULTA rf

Amatörteaterförbundet SHT

AV-arkki

Assitej Finland rf

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer rf (Cefisto)

Center för litteraturexport/ Finska Litteratursällskapet

Finland Festivals rf

Finlands filmstiftelse

Finlands konservatorieförbund rf

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf

Finlands museiförbund rf

Finland Svenska Biblioteksförening

Finlands Symfoniorkestrar rf

Finlands Teatrar rf

Frame-säätiö

Förbundet för barnkulturcenter i Finland rf

Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf

Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland

Föreningen för kulturarvsfostran i Finland

Galleristerna rf

Kansanmusiikki-instituutti ry

Kettuki Konstcentrum

Konsertcentralen rf

Kulturhusen i Finland

LiveFIN ry

Läscentrum ry

Maaseudun Sivistysliitto

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry

Stiftelsen Pro Artibus sr

Suomen Filmikamari ry

Suomen Jazzliitto ry

Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry

Teatercentrum rf

Understödsmedlemmar

Finlands Nationalgalleri

Finlands Nationalopera och -balett

Suomen Kansallisteatteri – Finlands Nationalteater

Svenska Teatern

Bli medlem

Bli medlem genom att kontakta generalsekreterare Rosa Meriläinen.