Taidekasvatusta ja -koulutusta visioitu kokonaisuutena

Maanantaina tällä viikolla julkaistiin juhlavasti taidekasvatuksen ja -koulutuksen visiotyöt. Vaikka niitä on tehty esittävien taiteiden, musiikin ja visuaalisten taiteiden osalta osittain eri tahtiin, eetos ja viestintä on kuitenkin yhdistetty. Se on upeaa, sillä moni kuitenkin kulkee taiteen kentällä poikkitaiteellisesti. Arvostan myös aivan valtavasti sitä, että visiotyössä on huomioitu myös epävirallisemmat harrastusmuodot, vapaa sivistystyö, kulttuurinen nuorisotyö – ylipäänsä kaikki moninaiset tavat kasvaa ja kehittyä taiteen parissa.

Taide luo ratkaisuja yhteiskunnallisiin murroksiin

Visiotyö myös sanallistaa taidekoulutuksen ja -kasvatuksen yhteiskunnallista merkitystä. Miten taide auttaa meitä laajentamaan maailmankuvaamme ja kuvittelemaan erilaisia tulevaisuuksia. Visiotyössä viitataan esimerkiksi yksinäisyyden ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin, joissa taidekasvatus ja -koulutus voivat osaltaan olla ratkaisu. Kaiken kaikkiaan yhteiskunta tarvitsee mielikuvitusta, intuitiota ja luovaa toimintaa. Visiotyö muistuttaa, että taiteet uudistavat kulttuurista pääomaamme.

Konkreettiset toimenpide-esitykset, joita on aimo tukku, on jaoteltu viiteen osaan. Ensinnä todetaan, että pedagogisesti tasokas taidekoulutus ja -kasvatus ovat jokaisen perusoikeus. Tämä on myös yksi KULTA ry:n kolmesta eduskuntavaalikärjestä: jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kulttuuriin tekijöinä ja kokijoina.

Toisekseen taidekasvatus ja -koulutus ovat osa ekologisen kestävyyden ja demokratian perustaa, ja siksi visiot esittelevät useita toimenpiteitä, joilla opetuksen normatiivisuutta voidaan haastaa, turvallisuutta lisätä ja ympäristöystävällisyyttä parantaa. Kolmanneksi vahvistetaan yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa, neljänneksi mahdollistetaan kohtaamisia ja vuoropuhelua – myös kansainvälisesti. Viidenneksi todetaan, että tämä kaikki vaatii lisäresursseja, sillä rakenteiden pitää mahdollistaa alan kehittyminen.

Voit tutustua aineistoon täällä.

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.