Uppoudu EU-vaaleihin kulttuurialan muistioin

Vaalikampanjointi käy jälleen kuumana, sillä alle kuukauden kuluttua 9. kesäkuuta valitsemme Suomen seuraavat edustajat Euroopan parlamenttiin. Koska kulttuuri on kaiken inhimillisen toiminnan keskiössä ja toimii myös tehokkaana ajurina monelle toivotulle muutokselle kestävästä kehityksestä kokonaisturvallisuuteen, on kulttuurin paikka myös Eurooppapolitiikan keskiössä.

KULTA ry:n EU-vaalitavoitteet

Kulttuurialan keskusjärjestö KULTA ry julkaisi omat tavoitteensa EU-vaaleihin lokakuussa otsikolla Kulttuurin paikka on Euroopan ytimessä – kulttuuri vahvistaa ja yhdistää EU:ta. Tavoitteissa korostuu muun muassa kulttuurin rooli Euroopan demokratian ja talouden vahvistajana. Pääset tutustumaan tavoitteisiin tarkemmin Eurovaalisivullamme.

Kulttuurialan EU-vaalimuistiot

Lisäksi KULTA ry on hiljattain koonnut ehdokkaiden ja kaikken kiinnostuneiden äänestäjien avuksi muistiot suomalaisten kulttuuritoimijoiden hyödyntämistä EU-rahoitusvälineistä sekä kulttuurialan kootuista eurovaalitavoitteista.

EU:n rahoitusvälineet ovat merkittävä mahdollistaja myös suomalaiselle kulttuurille, kulttuuriperinnölle ja kulttuurimatkailulle. Vuosien saatossa erilaisin EU-rahoitusohjelmin on toteutettu paljon hankkeita ja kehitystyötä Suomessa, jotka ilman eurooppalaista rahoitusta olisivat jääneet toteutumatta. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kartoitti vuonna 2023 jäsenjärjestöjensä piirissä toteutettuja EU-rahoitteisia hankkeita. Muistioon on listattu esimerkkejä rahoitusvälineittäin.

Kulttuurialan toimijoiden eurovaalitavoitteita on koottu tiivistelminä yhteen muistioon. Kannustamme tutustumaan kaikkiin tavoitteisiin tarkemmin järjestöjen omilla sivuilla!

Kulttuurialan toimija! Puuttuvatko eurovaalitavoitteesi tavoitekoonnista? Linkkaa ne meille annika.lyytikainen@kulttuurijataide.fi, niin lisäämme ne!

Annika Lyytikäinen

Annika Lyytikäinen on kansanmuusikko ja -taloustieteilijä, jonka urapolut leikkaavat Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n yhteiskuntasuhdevastaavan työssä.