Uutta tietoa kulttuurialan talous- ja työllisyysvaikutuksista!

”Valtion 1,3 miljardin euron tuki tuottaa 14 miljardin euron tuotoksen.”

Kulttuuriala tuottaa huomattavasti enemmän kuin sitä julkisesti rahoitetaan. Kulttuurialojen tuotos on vuodessa 14 miljardia euroa. Taiteen ja kulttuurin valtionrahoitus oli yhteensä 1,3 miljardia euroa vuonna 2019 (Cuporen työpapereita 13/2021). Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti kulttuuria 785 miljoonalla eurolla. Kuntien kulttuuriin kohdistamat toimintamenot ovat 902 miljoonaa euroa.

Vaikka monet kulttuuripalvelut, kuten kirjasto, ovat käyttäjilleen maksuttomia, kotitaloudet käyttävät omia rahojaan kulttuuriin jopa 6,4 miljardia euroa vuodessa. Kulttuuri on läsnä ihmisten arjessa: kulttuurin osuus yksityistä kulutusmenoista on noin 5 prosenttia. Kulttuurin yksityiset kulutusmenot ovat kuitenkin vähentyneet 4,5 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2019.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holmin mukaan ”kulttuurialan tuotos on kasvanut ja työllisyys vähentynyt viime vuosikymmenellä.” Toisin sanoen kulttuurialan tuottavuus on kasvanut.

”Valtion 1,3 miljardin euron tuki tuottaa 14 miljardin euron tuotoksen”, toteaa Holm.

”Kulttuurin tuotos on kymmenen kertaa suurempi kuin mitä valtio kulttuuriin investoi”, tiivistää Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.

Kulttuuriala on työvoimavaltainen, joten sen työllistävä vaikutus yhteiskunnalle on tuntuva. Alan työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma on noin 5,3 miljardia euroa vuodessa. Yhteiskunta (valtio, kunnat ja sosiaalivakuutusrahastot) kerää kulttuuriammattilaisilta vero- ja maksutuloja yhteensä lähes 3,4 miljardia euroa vuodessa. Kulttuuriala työllistää 80 000 työntekijää suoraan ja 48 000 työntekijää välillisesti.

Tutkimuksen pääasiallisena tietolähteenä on Tilastokeskuksen Kulttuurisatelliitti. Tutkimuksen on rahoittanut Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry.

Tässä linkki aineistoon: Kulttuurialan kehitys 2010_2019 ja kulttuurialan vaikutus työllisyyteen ja julkiseen talouteen

Lisätietoja:

pääsihteeri Rosa Meriläinen, 050 432 6679 rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi

tutkimusjohtaja Pasi Holm, 050 374 7462 pasi.holm@taloustutkimus.fi

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.