Tumregler för intressebevakning

1. Påverka det som pågår

Det är mycket svårt att få in något på agendan om det inte är förknippat med en pågående debatt. Därför planeras intressebevakningen alltid för ett år åt gången så att man går igenom vilka processer som är på kommande och sedan deltar i dem. Valet erbjuder en uppenbar möjlighet att påverka. Till exempel upprättar KULTA rf sin riksdagsvalsplan för 2023 före utgången av det här året.

Vissa processer återkommer årligen med liknande upplägg. Till exempel i kommunalpolitiken är det i mars–april dags att kontakta medlemmarna och tjänsteinnehavarna i kulturnämnden eller en annan egen nämnd. På våren skissas de stora dragen och nämnderna kommunicerar om sina behov. Visserligen varierar tidtabellen en aning mellan olika kommuner, men om du kommer ihåg att påverka i mars–april så är du åtminstone inte för sent ute. Om du har en stor förhoppning gällande följande års budget ska du kontakta alla ledamöter senast i april. Proffstips: om revisionsnämnden ingriper i en oegentlighet beträffande produktionen av kulturtjänster, måste fullmäktige ta tag i det. I augusti–september är det sedan dags att kontakta fullmäktigegruppernas ordförande. Just nu ska man naturligtvis delta i kommunalvalsdebatten genast när de nya ledamöterna har valts, man ska kontakta dem och berätta om målen för de närmaste åren: i alla kommuner upprättar man nämligen genast till att börja med en strategi för fullmäktigeperioden samt ritar upp andra stora riktlinjer.

Överlag: alltid när riktlinjer och dokument bereds, ska man komma ihåg att berätta om sitt mål i dessa.

2. Arbeta tillsammans med andra

På pärmen av varje lobbares ABC-bok uppmanas man att bilda koalitioner. Man är alltid effektivare om man påverkar tillsammans. Fundera över vem ni kunde ha ett lobbysamarbete med?

3. Formulera tydliga och gemensamma mål

Ett bra mål är en mening som kan klippas och klistras in i dokument eller i politikers tal som sådan och meningen ska hänga samman med den summa som man förväntas ge. Det är viktigt att välja mål som är lätta att komma ihåg och som inspirerar många. Politiker kan läsa, men inte vända på pappret, så det lönar sig inte att göra långa listor. Det egna budskapet ska rymmas på ett blad eller sex stordian.

Rosa Meriläinen

Taggar:

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.