Kulturen är viktigare.

KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.

Kultur är en investering, inte en utgift. Vi bjuder in just dig till att diskutera en mer ambitiös kulturpolitik!

KULTA ry:n graafinen elementti: Piiras. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Vår uppgift

Vår basuppgift är att förbättra kulturens och konstens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.

Förutsättningar för att lyckas

KULTA är en allmänt godkänd kulturröst då vi

  • visar kulturens och konstens omfattande fördelar
  • är ute i god tid alla tillsammans

Målet med KULTA rf:s påverkningsarbete är att

  • kulturbranschen växer och
  • kultur, konst och kulturarv är närvarande i var och ens vardag.

För att uppnå målen är det väsentligt att

  • kulturbudgeten höjs till en procent och
  • kulturen och konsten löser samhällets centrala utmaningar.

 

Läs hela Kulta rf:s strategi för 2024–2027 här.

 

Inflytelserikt samarbete med ett positivt grepp!

Aktuellt

KULTA ry:n kuvitusta. Moninaisia taiteeseen liittyviä elementtejä sekä herkkuja.

Påverka konstens och kulturens framtid – ordna en kulturdebatt!

Kunde ditt vardagsrum vara en kultursalong? Ordna en kulturdebatt med dina vänner! Kultur- och konstvärlden förnyas hela tiden. Men i…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

KULTA och Konstuniversitetet sände ut information om konstbranschen till beslutsfattare

Vårt samhälle är utsatt för exceptionellt svåra kriser – det förs krig i Europa, klimatförändringen och naturförlusten kräver snabba förändringar,…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

KULTA rf:s riksdagsvalsprogram 2023: Kultur är en del av vårt gemensamma kapital – höj kulturbudgeten till en procent!

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf:s riksdagsvalsprogram 2023 som PDF här.   Kultur är en del av vårt gemensamma kapital…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Gemensamt påverkansarbete inom kultur- och konstområdet har visat sig viktigt

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf startade sin verksamhet 2018. På kort tid har den befäst sin position och uppnått…

KULTA ry:n graafinen kuosi. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Tumregler för intressebevakning

1. Påverka det som pågår Det är mycket svårt att få in något på agendan om det inte är förknippat…