fbpx

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf

KULTA rf är en riksomfattande centralorganisation för kultur- och konstområdets stöd- och producentorganisationer vars syfte är att främja tillväxten i kultur- och konstområdets helhetsekonomi samt dess verksamhetsförutsättningar och position i samhället.

 

 

 

Nyheter

16.12.2022

KULTA och Konstuniversitetet sände ut information om konstbranschen till beslutsfattare

Vårt samhälle är utsatt för exceptionellt svåra kriser – det förs krig i Europa, klimatförändringen och naturförlusten kräver snabba förändringar, inflationen ökar och hållbarhetsgapet hotar vår välfärdsstat och vår konkurrensförmåga. Varför behövs konst mitt i...

16.5.2022

KULTA rf:s riksdagsvalsprogram 2023: Kultur är en del av vårt gemensamma kapital – höj kulturbudgeten till en procent!

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf:s riksdagsvalsprogram 2023 som PDF här.   Kultur är en del av vårt gemensamma kapital – höj kulturbudgeten till en procent! Kultur garanterar tillväxt och hållbarhet, och är ett villkor...

19.1.2022

Gemensamt påverkansarbete inom kultur- och konstområdet har visat sig viktigt

Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf startade sin verksamhet 2018. På kort tid har den befäst sin position och uppnått ett omfattande antal medlemsorganisationer. Kulturens och konstens röst har stärkts. På sikt kommer kultur- och...