KULTA och Konstuniversitetet sände ut information om konstbranschen till beslutsfattare

Vårt samhälle är utsatt för exceptionellt svåra kriser – det förs krig i Europa, klimatförändringen och naturförlusten kräver snabba förändringar, inflationen ökar och hållbarhetsgapet hotar vår välfärdsstat och vår konkurrensförmåga. Varför behövs konst mitt i allt detta?

I ett informationspaket (på finska) som skickats ut till beslutsfattare har Konstuniversitetet och KULTA rf samlat svar på denna fråga samt annan viktig information om kulturbranschen och den högsta konstutbildningen i Finland. Där berättas bland annat följande:

  • Kulturen producerar mer än vad den blir finansierad av staten. Statens stöd på 1,2 miljarder euro genererade 13 miljarder euro år 2020. Branschen sysselsätter 123 000 personer.
  • OECD rekommenderar att man ser kultur som en investering, inte som en utgiftspost.
  • Konstutbildningen är mycket attraktiv och Konstuniversitetet är Finlands mest eftertraktade studieplats. Cirka 7 % av de sökande blir antagna.
  • Konsten lockar toppexperter till Finland. Av de nya studerandena vid Konstuniversitetet är redan cirka 30 % icke-finländare, och av samma grupp har 38 % fått arbete i Finland ett år efter att de utexaminerats.
  • Var tredje person som utexaminerats från Konstuniversitetet är mycket nöjd med att ha avlagt sin examen med tanke på karriären. Vid andra universitet tänker var fjärde utexaminerad på motsvarande sätt.
  • Konstuniversitetets studerande är betydligt mer intresserade av företagande än universitetsstuderandena i genomsnitt, redan nu sysselsätter 12 % av de utexaminerade sig själva som företagare.
  • Källör: Konstuniversitetet, KULTA rf och OECD.

Högskoleutbildningen i konst är viktig och lönsam för samhället. Konsten skapar tillväxt, arbete och konkurrenskraft. Att stödja företagande inom kreativa branscher ökar den regionala livskraften och Finlands internationella konkurrenskraft. Konst är också en förändringskraft som kallar och utmanar oss till att uppleva och granska världen ur nya perspektiv. Konsten bär oss också som individer och gemenskaper. Den skapar välfärd även under svåra tider och stärker på så sätt vår framtidstro.

 

Kaarlo Hildén

rektor för Konstuniversitetet

 

Rosa Meriläinen

generalsekreterare, KULTA rf

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.