KULTA ry:n graafinen elementti: Hot dog. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

KULTA ry:n toiminnan mahdollistavat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus sekä jäsenmaksut.

RAHOITTAJAT

Käynnistysvaiheen rahoittajia KULTA ry:n perustamisvuonna 2018 olivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja Sitra. Tällä hetkellä KULTA ry:n toiminnan mahdollistavat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus sekä jäsenmaksut.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee valtionavustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvää toimintaa ja hankkeita. Lisätietoja OKM:n avustuksista voi lukea tästä. KULTA ry:n vuosittainen avustus on ollut noin 100 000 euroa.

Jäsenmaksut

KULTA ry:n jäsenjärjestöjen jäsenmaksuista kertyy noin OKM:n rahoitusta vastaava summa. Jäsenmaksu perustuu kunkin jäsenjärjestön kokoon. KULTA ry:n yhden kokoaikaisen ja kahden osa-aikaisen työntekijän palkka ja toimintamenot, kuten viestinnän kulut, katetaan näillä yhteenlasketuilla tuloilla.

Varainhankinta

KULTA ry tekee jonkin verran omaa varainhankintaa laskuttamalla puhe-esiintymisistä ja antamistaan koulutuksista. Lisäksi KULTA ry jakaa edunvalvonnan kustannuksia sekä jäsenjärjestöjen että yhteistyökumppanien kanssa.

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Oulu 2026, Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on 2026, Euroopan kulttuuripääkaupunki on sponsorina KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelman esitteessä.

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki on sponsorina KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelman esitteessä.

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Humak

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Humak on sponsorina KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelman esitteessä.

Suomalaisen kirjallisuuden seura

SKS on kertaluontoisesti antanut maksutta kokoustilansa KULTA ry:n käyttöön.

Svenska Kulturfonden

Svenska Kulturfonden on järjestänyt KULTA ry:n kanssa tilaisuuden, jonka kulut se maksoi.

Svenska Litteratur Sällskapet

SLS on kertaluontoisesti antanut maksutta kokoustilansa KULTA ry:n käyttöön.

Taideyliopisto

Taideyliopisto on järjestänyt KULTA ry:n kanssa tilaisuuden, jonka kulut se maksoi.

Yleisradio

Yleisradio on KULTA ry:n yhteistyökumppani Kulttuurigaalan järjestämisessä. Kulttuurigaalaan ei ole käytetty KULTA ry:n rahoja. Yle on kertaluontoisesti antanut maksutta kokoustilansa KULTA ry:n käyttöön.

Kuvituskuvat: Jutta Kivilompolo

Jutta Kivilompolo on tehnyt KULTA ry:lle kuvituksia järjestön perustamisvuodesta 2018 lähtien.

Sivuston toteutus: Kilda

KULTA ry:n vuonna 2023 julkaistut verkkosivut toteutti Kilda, graafisen suunnittelun toimisto ja perheyritys.