KULTA ry:n graafinen elementti: Salama, sydän ja hymiö. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Kulttuuritavoite 2030

Nyt on ajankohtaista pohtia vuoden 2030 jälkeistä aikaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa. Esitämme, että Suomi valtiona ottaa ajaakseen kulttuurille omaa tavoitetta osana vuoden 2030 jälkeistä kestävän kehityksen ohjelmaa.

#Kulttuuritavoite2030 #Culture2030Goal

Kulttuuri omaksi kestävän kehityksen tavoitteekseen – Kulttuuri on kestävän kehityksen moottori

Tervetuloa mukaan kampanjaan kulttuurin saamiseksi osaksi kestävän kehityksen tavoitteita! Nyt on ajankohtaista pohtia vuoden 2030 jälkeistä aikaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa.

Kulttuurin merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa on tunnistettu YK:n yleiskokouksen julistuksessa, mutta kun “oma laatikko” on puuttunut, kulttuurin mahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti hyödynnetty. YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on saavutettu, mutta ei kokonaan. Kulttuuri kannattaa ottaa käyttöön, jotta onnistumme!

Suomi on maailmassa kestävän kehityksen edelläkävijä ja siksi Suomen sana painaa, kun toimintaohjelma päivitetään. Esitämme, että Suomi valtiona ottaa ajaakseen kulttuurille omaa tavoitetta osana vuoden 2030 jälkeistä kestävän kehityksen ohjelmaa.

KULTA ry:n graafinen elementti: Sydän. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.


Kolme syytä, miksi tarvitsemme kulttuurille omistetun kestävän kehityksen tavoitteen. Jotta:

 1. hallitukset kiinnittävät kulttuuriin ja sen muutosvoimaan riittävästi huomiota.
 2. kulttuurin ja muiden politiikan alojen yhteydet toimivat.
 3. kulttuuriala itse sitoutuu tavoitteisiin ja ottaa niistä vastuun.

Kulttuurin valtavirtaistaminen ja sisällyttäminen kehitysponnisteluihin on ratkaisevan tärkeää. Kestävyyttä ei voida saavuttaa, jos kulttuurin muutosvoimaa ei huomioida, ja keskitytään vain taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Kulttuuri on kestävän kehityksen neljäs pilari.

KULTA ry:n graafinen elementti: Hymy. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.


10 kohtaa, joita kulttuuritavoitteeseen on luonnosteltu, ja joita KULTA ry esittää:

Varmistetaan kulttuurinen kestävyys kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi

 1. Toteutetaan kaikkien kulttuuriset oikeudet edistämällä kulttuurisen moninaisuuden saatavuutta ja saavutettavuutta.
 2. Edistetään rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuria, maailmankansalaisuutta ja kulttuurisen monimuotoisuuden arvostusta.
 3. Suojellaan ja turvataan kaikenlaista kulttuuriperintöä.
 4. Suojellaan ja edistetään kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta.
 5. Edistetään paikallista kulttuuria, kulttuurimatkailua ja kulttuurialan ammattilaisten oikeuksia.
 6. Parannetaan kulttuurialan liikkuvuutta.
 7. Annetaan alkuperäiskansoille mahdollisuus vahvistaa omia instituutioitaan, kulttuurejaan ja kieliään sekä kehittää itseään omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti.
 8. Kehitetään kulttuurista lähestymistapaa ympäristönsuojeluun ja kestävään kaupungistumiseen.
 9. Vahvistetaan kulttuuri-instituutioita.
 10. Varmistetaan, että kulttuurinäkökohdat ovat mukana muissa kehitystavoitteissa.

Tämä kampanja on osa usean kansainvälisen kulttuurijärjestön kansainvälistä kampanjaa. Kampanjamateriaalien kääntämisen suomeksi ja ruotsiksi ovat rahoittaneet Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry ja Kansanmusiikki-instituutti. Asiakirjassa esitellään alustava luonnos kulttuuritavoitteeksi.

Tutustu Kulttuuritavoite -asiakirjaan suomeksi täällä. Täältä löydät alkuperäisen asiakirjan englanniksi ja käännöksen ruotsiksi.

KULTA ry:n graafinen elementti: Salama kenossa. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Taustaa

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Sopimukseen sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää kehitystä. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Näissä 17 tavoitteessa kulttuuria ei mainita. On varmistettava, että kulttuuri on mukana, kun seuraavista tavoitteista sovitaan!