KULTA ry:n graafinen elementti: Patsas. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Eurovaalit 2024

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n eurovaaliohjelma eli tavoitteet europarlamenttivaaleissa 2024.

Kulttuurin paikka on Euroopan ytimessä – kulttuuri vahvistaa ja yhdistää EU:ta

Kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö ovat keskeisessä roolissa, kun Euroopan tulevaisuutta muovataan. Moniääninen kulttuuri on Euroopalle keskeinen arvo paitsi itseisarvonsa tähden, myös siksi, että kulttuurin avulla voimme vahvistaa demokratiaa ja luoda otolliset olosuhteet kukoistavalle luovalle taloudelle. Kulttuurialassa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia myös Euroopan vihreän siirtymän ajurina.

Kulttuuripolitiikan painoarvo EU:ssa on kasvanut. Luovien alojen kasvun edistäminen osana teollisuuspolitiikkaa on nyt itsestäänselvyys. Englanniksi käytetäänkin käsitettä creative industries. Toimivat sisämarkkinat ja innovaatiopolitiikka ruokkivat luovien alojen yrityksiä ja organisaatioita, joiden kivijalkana on moninaisena kukoistava kulttuuri- ja taide-elämä, sekä elävä kulttuuriperintö. Euroopan painoarvoa maailmalla kasvattaa sen kulttuurin antama soft power, vaikutusvalta.

Kulttuuri vahvistamaan eurooppalaista demokratiaa

Euroopan moninaisten kulttuurien ja kulttuuriperinteiden vaaliminen rikastuttaa Eurooppaa ja on edellytys demokratian toteutumiselle. Taide itsessään turvaa vapaata ja avointa yhteiskuntaa keskustelun foorumina. Osallistuminen kulttuurielämään vahvistaa luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja taidekasvatus ja -koulutus aktiivista kansalaisuutta.

Kulttuuri on eurooppalaisen identiteetin keskiössä. Siksi on tärkeää että kulttuuria ja taidetta tuetaan kaikilla tasoilla. Vaalimalla kulttuurin ja taiteen vapaata liikkuvuutta unionissa edistämme samalla luottamusta ja kiinnostusta toisiamme kohtaan. EU:n kulttuuripääkaupunkihanke on yksi esimerkki siitä, miten jäsenmaiden kulttuuria voidaan tehdä kansalaisille tutuksi. Esitämme, että Euroopan Unionin Team Europe Democracy - aloitteen puitteissa vahvistetaan kulttuurivaihtoa myös kehittyvän demokratian maiden kanssa. Kulttuurilla on rooli, kun kestäviä ulkosuhteita rakennetaan.

Suomella on paljon annettavaa eurooppalaiseen Culture for Health -keskusteluun. Kulttuuripolitiikka ja terveyspolitiikka ovat Euroopan unionissa siinä mielessä samanlaisia politiikan lohkoja, että ne kuuluvat kansalliseen kompetenssiin, mutta EU-tason ohjelmia ja rahoituskanavia silti löytyy. Euroopan kannattaa investoida ihmisiin, pitää huolta henkisestä kriisinsietokyvystä ja edistää hyvinvointitaloutta.

Kulttuuri vahvistamaan EU:n taloutta

Luovat alat kuuluvat Euroopan suurimpien työllistäjien joukkoon. Ne työllistivät ennen koronaa yli 7,6 miljoonaa ihmistä Euroopassa – yli kahdeksan kertaa enemmän kuin tietoliikenneala ja kolme kertaa enemmän kuin autoteollisuus. EU on kulttuurin suurvalta ja kulttuurihyödykkeiden viejä. Kulttuuriala ja luovat toimialat kasvoivat ennen koronaa nopeammin kuin EU:n talous keskimäärin ja niiden kauppatase oli 8,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Nyt olemme jälleen kasvun uralla. Siitä hyötyy niin talous kuin työllisyyskin.

Eurooppalaisen kulttuurin kilpailukyvystä on huolehdittava sekä rahoituksella että ajantasaisella sääntelyllä. Kyetäkseen toimimaan kulttuuri tarvitsee sekä julkista rahoitusta, että yksityisten investointien edistämistä. EU:n rahoitusvälineet ovat merkittävä mahdollistaja myös suomalaiselle kulttuurille, kulttuuriperinnölle ja kulttuurimatkailulle.

Suomalaisilla kulttuuri -ja taidealan innovaatioilla on paljon annettavaa Euroopalle osana eurooppalaista identiteettiä.

Eurovaaliohjelman pdf.

Eurooppalainen kulttuurirahoitus

EU:n rahoitusvälineet ovat merkittävä mahdollistaja myös suomalaiselle kulttuurille, kulttuuriperinnölle ja kulttuurimatkailulle. Vuosien saatossa erilaisin EU-rahoitusohjelmin on toteutettu paljon hankkeita ja kehitystyötä Suomessa, jotka ilman eurooppalaista rahoitusta olisivat jääneet toteutumatta.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kartoitti vuonna 2023 jäsenjärjestöjensä piirissä toteutettuja EU-rahoitteisia hankkeita. Esimerkkejä on listattu rahoitusvälineittäin tänne.

Kulttuurialan kootut eurovaalitavoitteet

Tästä muistiosta löydät tiivistetysti myös muita kulttuurialan eurovaalitavoitteita.

Kulttuurialan toimija! Puuttuvatko eurovaalitavoitteesi listasta? Linkkaa ne meille annika.lyytikainen@kulttuurijataide.fi, niin lisäämme ne!

Ajankohtaista eurovaaleista

Kulttuuri on eurooppalaisen elämäntavan ytimessä

24.5.2024
Eurovaalit tekevät tuloaan ja kadulla kampanjoivat ehdokkaat alkavat taas muistuttaa meitä lähestyvästä demokratian kansanjuhlasta. Eilen Narinkkatorilla vaalihumussa palloillessani satuin päätymään...

Kulttuurin paikka on Euroopan ytimessä

26.10.2023
Tiedote 26.10.2023 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on julkaissut eurovaalitavoitteensa, sillä kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö ovat keskeisessä roolissa, kun...

Aikataulut vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa

Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa europarlamenttivaalit toimitetaan vaaliajanjaksolla 6.–9.6.2024

Lisätietoa: vaalit.fi

Lataa tästä KULTA ry:n kampanjamateriaaleja

Somekuvat

Kulttuurin paikka FI

Kulttuurin paikka SV

Kulttuurin paikka EN

 

Somekuvat animaatioina

Kulttuurin paikka FI

Kulttuurin paikka SV

Kulttuurin paikka EN