KULTA ry:n graafinen elementti: Saksofonisti. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Tietoa kulttuuri- ja taidealasta

Sivulle on koottu tutkittua tietoa taiteen ja kulttuurin vaikutuksista yhteiskuntaan.

Tietokortit – miksi kulttuuriin kannattaa investoida?

Tietokortit kokoavat yhteen taiteen ja kulttuurin tutkittuja vaikutuksia eri osa-alueilla.

Sitran tietokortit kulttuurin vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan:

Taikusydämen tuottama Taikusydän-tietokortti:

Kooste tietokorttien keskeisistä sisällöistä: Kulttuurin ja taiteen vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan (diaesitys)

Taideyliopisto: Tietopaketti taidealasta päättäjille

Tietopaketti taidealasta päättäjille (Diaesitys, 2022)

KULTA-barometrit

KULTA-barometri mittaa kansanedustajille ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTAn jäsenjärjestöjen johtajille tehdyn kyselyn avulla kulttuuripolitiikan painoarvoa. Kysely on toteutettu helmikuussa 2020 ja helmikuussa 2021. Barometrien graafisesta ilmeestä ja taitosta on vastannut graafikko-kuvittaja Jutta Kivilompolo.

Tutustu myös

OKM: taidejakulttuuri.fi

taidejakulttuuri.fi (julkaistu 2023) on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ylläpitämä julkaisualusta kulttuurialan tiedontuotannolle. Alustalla on tilastoraportteja, apurahahakemisto sekä uutisia. OKM tarjoaa jakelualustan ja ylläpitää sitä, mutta tietosisältö on pääosin alan toimijoiden tuottamaa.

Cupore

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön.

Taike

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike tuottaa toimialatietoa taide- ja kulttuurialalta.

Tilastokeskus

Kulttuurin satelliittitilinpito eli kulttuurisatelliitti  on Tilastokeskuksen tuottama. Se on kansantalouden tilinpitoa täydentävä kokonaisuus, joka kuvaa kulttuurin taloudellista merkitystä. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.