KULTA ry:n graafinen elementti: Saksofonisti. Suunnittelija: Jutta Kivilompolo.

Tietoa kulttuuri- ja taidealasta

Sivulle on koottu tutkittua tietoa taiteen ja kulttuurin vaikutuksista yhteiskuntaan.

Kulttuurialan talous- ja työllisyysluvut

Tiedote: Kulttuuri on koronan jälkeenkin merkittävä työllistäjä (2022)

Tiedote: Uutta tietoa kulttuurialan talous- ja työllisyysvaikutuksista! (2021)

Tietokortit – miksi kulttuuriin kannattaa investoida?

Tietokortit kokoavat yhteen taiteen ja kulttuurin tutkittuja vaikutuksia eri osa-alueilla.

Osana Sitran fasilitoimaa KulttuuriVOS-uudistus -hanketta yhdessä Taikusydämen kanssa tuotetut tietokortit:

Taikusydämen tuottama Taikusydän-tietokortti:

Kooste tietokorttien keskeisistä sisällöistä: Kulttuurin ja taiteen vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan (diaesitys)

Taideyliopisto: Tietopaketti taidealasta päättäjille

Tietopaketti taidealasta päättäjille (Diaesitys, 2022)

KULTA-barometrit

KULTA-barometri mittaa kansanedustajille ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTAn jäsenjärjestöjen johtajille tehdyn kyselyn avulla kulttuuripolitiikan painoarvoa. Kysely on toteutettu helmikuussa 2020 ja helmikuussa 2021. Barometrien graafisesta ilmeestä ja taitosta on vastannut graafikko-kuvittaja Jutta Kivilompolo.

Tutustu myös

Cupore

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuri­politiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön.

Taike

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike tuottaa toimialatietoa taide- ja kulttuurialalta.

Tilastokeskus

Kulttuurin satelliittitilinpito eli kulttuurisatelliitti  on Tilastokeskuksen tuottama. Se on kansantalouden tilinpitoa täydentävä kokonaisuus, joka kuvaa kulttuurin taloudellista merkitystä. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.