KULTA ry: Kulttuuri on koronan jälkeenkin merkittävä työllistäjä

Kotitaloudet ostivat kulttuuripalveluita 5,7 miljardin euron arvosta vuonna 2020

Kulttuurialan tuoreimmat talous- ja työllisyysluvut ovat valmistuneet. Tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tilauksesta. 

Valtion 1,2 miljardin euron tuki tuottaa 13 miljardin euron tuotoksen koronapandemiasta huolimatta, osoittaa Taloustutkimus. Viime vuosikymmenen aikana kulttuurialojen tuotos on kasvanut noin 1,5 miljardia euroa. Vuodesta 2019 kulttuurialojen tuotos väheni 1,2 miljardia euroa koronapandemiasta johtuen.  

Vaikka kulttuurialojen tuotos on kasvanut viime vuosikymmenen aikana, on kulttuurialojen työllisyys vähentynyt yli 25 prosenttia. Koronapandemian johdosta kulttuurialojen työllisyys väheni 3000 henkilötyövuodella vuodesta 2019. Esittävän taiteen työllisyys väheni 2000 henkilötyövuotta eli 15 prosenttia vuodesta 2019. Audiovisuaalinen kulttuuri ja multimedia sekä esittävä taide ovat lisänneet tuotosta. Yksityiset kulutusmenot ovat niin ikään kasvaneet ryhmässä esittävät taiteet ja elokuvat.  

 

Vaikka kulttuuriala kasvaa, vaatii kulttuuripoliittisia valintoja ja kotimaisia investointeja, että se näkyisi työllisyydessä, toteaa KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.

– AV-alalla vallitsee työvoimapula, kertoo Suomen Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen.


Kulttuurin kulutus ja tuotanto on ollut muutoksessa vuosikymmenen. Tuotos on kasvanut yli 50 % viime vuosikymmenen aikana elokuvien, videoiden, tietokonepelien sekä arkkitehtuuri- ja taideteollisuussuunnittelun aloilla. Työllisyys puolestaan on vähentynyt yli 40 % viime vuosikymmenen aikana sanoma- ja aikakauslehtien toimialalla, valokuvauksessa, taideliikkeissä, soitinten valmistuksessa ja kaupassa, sekä kulttuuritapahtumien järjestämisessä. 

Kulttuuriala on työvoimavaltainen, johon perustuu osa sen talousvaikutuksista yhteiskunnalle. Kulttuurialan työllistää 77 000 työntekijää. Kun otetaan huomioon välilliset vaikutukset eli kerrannaisvaikutukset, kulttuuriala työllistää 123 000 henkilöä. Kerrannaisvaikutukset syntyvät kulttuuritoimialojen käyttämien välituotteiden ja -palveluiden tuottamiseen käytetystä työpanoksesta. Kulttuurialan palkkasumma kerrannaisvaikutuksineen on 5,1 miljardia euroa vuodessa. Julkinen sektori kerää näistä vero- ja maksutuloja yhteensä 3,3 miljardia euroa vuodessa. 

Kotitaloudet käyttävät omia rahojaan kulttuuriin 5,7 miljardia euroa vuodessa. Kulttuurin osuus yksityistä kulutusmenoista on noin 5 %. Kulttuurin yksityiset kulutusmenot ovat vähentyneet 15 % vuodesta 2010 vuoteen 2020. Koronapandemia on merkittävä syy kulttuurin kulutuksen vähentymiseen. Koronapandemia laski kotitalouksien kulttuurimenoja 700 miljoonaa euroa.


Kulttuurialan tuoreimmat talous- ja työllisyysluvut


Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Pasi Holm: pasi.holm@taloustutkimus.fi

Pääsihteeri Rosa Meriläinen: rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi p. 050 432 6679

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.