Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry: Kulttuuri on yhteistä pääomaa – kulttuuribudjetti prosenttiin!

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry hyväksyi eduskuntavaaliohjelmansa. Siinä muistutetaan, että kulttuuri takaa kasvun ja kestävyyden ja on olemassaolomme ehto. Elävä ja vahva kulttuuri tukee henkistä huoltovarmuutta, hyvinvointia ja kriisinsietokykyä. Kulttuuri tuottaa monella tavalla enemmän kuin valtio sitä rahoittaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjetti on alan välttämätön perusrahoitus. Pitkäjänteinen ja vakaa rahoituspohja on vaikuttavan toiminnan edellytys. Tavoite rahoituksen nostamiseksi prosenttiin valtion budjetista on laajasti hyväksytty. 

  • ”Vuoden 2022 budjettiin nähden se tarkoittaisi 122,2 miljoonan euron lisäystä”, konkretisoi KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen. 

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vieraili KULTA ry:n kokouksessa. KULTA ry:n puheenjohtaja Juho Romakkaniemi, kysyi ministeriltä, mistä hän haluaa kautensa muistettavan. ”Siitä se kulttuurialan uusi nousu lähti”, vastasi ministeri. Kulttuuri luo kasvua – niin taloudellista kuin henkistä. 

Jotta luovista aloista saadaan Suomen kasvun veturi, jokaisella lapsella on oltava oikeus kulttuuriin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön tekijänä ja kokijana, ja suomalaisilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuurielämään, KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelmassa todetaan. 

Yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuuriin lisäävät osallisuutta ja vähentävät eriarvoisuutta. Kulttuuriosallistuminen vahvistaa henkistä kriisinsietokykyä ja mielen hyvinvointia – kaikilla pitäisi olla siihen oikeus. Yhdenvertaisuuden hengessä myös KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelma tullaan kääntämään useille kielille. 

  • ”Olen tosi ylpeä meidän 36:sta jäsenjärjestöstä, jotka ovat nostaneet lasten oikeuden kulttuuriin tekijänä ja kokijana yhdeksi kolmesta eduskuntavaalikärjestämme”, iloitsee pääsihteeri Meriläinen. 

Listan KULTA ry:n jäsenjärjestöistä löydät täältä: https://kulttuurijataide.fi/jasenet/ 

Koko eduskuntavaaliohjelman löydät täältä: https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2022/05/Eduskuntavaaliohjelma2023_KULTAry.pdf

 

Lisätietoja:
Rosa Meriläinen, pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
p. 050 432 6679
rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.