Avoin kirje hallitukselle: Rahapeleihin liittyvä rahoitusongelma

Suomen hallitus
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät

Arvoisa pääministeri, ministerit, hyvät hallituspuolueiden eduskuntaryhmät,

Valtioneuvoston tulee ratkaista rahapeleihin liittyvä yleishyödyllisten toimien rahoitusongelma vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä. Kysymys on koko hallitusta koskeva.

Veikkauksen tuloutus valtion kautta yleishyödyllisiin kohteisiin laskee noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2021 noin 1 miljardin euron nykytasosta. Veikkauksen tuloutuksella rahoitetaan tiedettä, taidetta, liikuntaa, nuorisotyötä, sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa sekä hevosalaa. Tuloutuksen lasku vaikuttaisi laajasti eri ihmisryhmiin ja yleishyödyllisiin toimintoihin. Se tarkoittaisi esimerkiksi toimintojen alasajoa, palveluiden loppumista tai vähenemistä sekä työttömyyttä eri toimialoilla. Toimintojen vähentäminen tai lopettaminen tarkoittaisi ongelmia muun muassa ihmisten hyvinvoinnissa, viihtyvyydessä, jaksamisessa ja osaamisessa.

Näistä syistä vuoden 2021 talousarviossa on syytä kompensoida tuloutuksen laskua ja samalla arpajaislainsäädännön avulla varmistaa, että pelaaminen kanavoituu Veikkaukselle, jotta yleiskatteellisesta budjetista kompensoitava osuus ei alati jatkossa kasva.

Hallitusohjelmaan on kirjattu veikkausvoittovarojen alenemisen kompensointi edunsaajille. Yksi mahdollisuus kompensointiin on laskea arpajaisveroprosenttia, jolloin Veikkaukselle jäisi enemmän tuloutettavaa . Arpajaisveroprosenttia on nostettu 2000-luvun aikana n. 4 %:sta nykyiseen 12 %:iin. Arpajaisveron tuotto on n. 230 milj. nykyisellä 12 % veroasteella.

Kanavointi lisäisi vastuullista pelaamista Suomessa ja tuloutusta yleishyödyllisiin kohteisiin. Kanavoinnin tarkoituksena ei ole lisätä pelaamista, vaan kanavoida jo tapahtuva pelaaminen toimiluvattomilta yhtiöiltä vastuullisuuttaan vahvistavalle toimiluvallisille yhtiöille.

Vastuullisuustoimien lisääminen johtaa vähäisempiin pelihaittoihin ja Veikkauksen monopolin parempaan yhteiskunnalliseen perusteluun suhteessa julkiseen mielipiteeseen ja komissioon. Samalla kun lisätään vastuullisuustoimia, tulee huolehtia kanavoinnista, jotta varmistetaan Veikkauksen kyky pitkällä aikavälillä toteuttaa vastuullisuustoimia (kun rahapelien pelaajat pelaavat Veikkauksen pelejä), ja suhteessa komissioon perustelu Suomen rahapelimonopolista.

➔ Hallituksen on syksyn budjettiriihessä ratkaistava yleishyödyllistä rahoitusta koskeva ongelma kompensoinnin ja kanavoinnin yhdistelmällä. Päätöksen on koskettava kaikkia edunsaajia.

➔ Yhteiskuntapoliittisesti on perusteltua lisätä samanaikaisesti vastuullisuustoimia ja kanavointikykyä.

 

Yhteistyöterveisin edunvälittäjien verkoston puolesta,

Rosa Meriläinen
Edunvälittäjien verkoston puheenjohtaja
Pääsihteeri, Kulttuuri ja taide – KULTA ry

Ilmari Nalbantoglu
Verkoston varapuheenjohtaja
Päällikkö, Suomen Olympiakomitea

 


Veikkauksen edunvälittäjien verkosto: vapaamuotoinen verkosto, jonka jäseniä ovat rahapelituottovaroista rahoitettavia kohteita edustavat järjestöt ja muut tahot. Edustettuina verkostossa ovat Suomen Akatemia, Suomen Hippos ry, Kulttuuri ja taide KULTA ry, Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Suomen Olympiakomitea, Soste Suomen sosiaali ja terveys ry ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunta.

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.