Kulttuuri on kestävän kehityksen moottori

Kulttuuri omaksi kestävän kehityksen tavoitteekseen

Nyt on ajankohtaista pohtia vuoden 2030 jälkeistä aikaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa. Nykyisiä kestävän kehityksen tavoitteita laadittaessa keskustelua omasta kulttuuritavoitteesta käytiin, mutta lopulta erillistä tavoitetta ei tehty. Nyt on sen aika. Tervetuloa mukaan kampanjaan kulttuurin saamiseksi entistä kiinteämmäksi osaksi kestävän kehityksen tavoitteita!

Kulttuurin merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa on tunnistettu YK:n yleiskokouksen julistuksessa, mutta kun “oma laatikko” on puuttunut, kulttuurin mahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti hyödynnetty. YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on saavutettu, mutta ei kokonaan. Kulttuuri kannattaa ottaa käyttöön, jotta onnistumme!

Suomi on maailmassa kestävän kehityksen edelläkävijä ja siksi Suomen sana painaa, kun toimintaohjelma päivitetään. Esitämme, että Suomi valtiona ottaa ajaakseen kulttuurille omaa tavoitetta osana vuoden 2030 jälkeistä kestävän kehityksen ohjelmaa. 

Kolme syytä, miksi tarvitsemme kulttuurille omistetun kestävän kehityksen tavoitteen: jotta

 1. hallitukset kiinnittävät kulttuuriin ja sen muutosvoimaan riittävästi huomiota.
 2. kulttuurin ja muiden politiikan alojen yhteydet toimivat.
 3. kulttuuriala itse sitoutuu tavoitteisiin ja ottaa niistä vastuun.

Kulttuurin valtavirtaistaminen ja sisällyttäminen kehitysponnisteluihin on ratkaisevan tärkeää. Kestävyyttä ei voida saavuttaa, jos kulttuurin muutosvoimaa ei huomioida, ja keskitytään vain taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Kulttuuri on kestävän kehityksen neljäs pilari.

Kulttuuri omaksi kestävän kehityksen tavoitteekseen.

10 kohtaa, joita kulttuuritavoitteeseen on luonnosteltu, ja joita KULTA ry esittää:

Varmistetaan kulttuurinen kestävyys kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 1. Toteutetaan kaikkien kulttuuriset oikeudet edistämällä kulttuurisen moninaisuuden saatavuutta ja saavutettavuutta.
 2. Edistetään rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuria, maailmankansalaisuutta ja kulttuurisen monimuotoisuuden arvostusta.
 3. Suojellaan ja turvataan kaikenlaista kulttuuriperintöä.
 4. Suojellaan ja edistetään kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta.
 5. Edistetään paikallista kulttuuria, kulttuurimatkailua ja kulttuurialan ammattilaisten oikeuksia.
 6. Parannetaan kulttuurialan liikkuvuutta.
 7. Annetaan alkuperäiskansoille mahdollisuus vahvistaa omia instituutioitaan, kulttuurejaan ja kieliään sekä kehittää itseään omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti.
 8. Kehitetään kulttuurista lähestymistapaa ympäristönsuojeluun ja kestävään kaupungistumiseen.
 9. Vahvistetaan kulttuuri-instituutioita.
 10. Varmistetaan, että kulttuurinäkökohdat ovat mukana muissa kehitystavoitteissa.

Tämä kampanja on osa usean kansainvälisen kulttuurijärjestön kansainvälistä kampanjaa. Kampanjamateriaalien kääntämisen suomeksi ja ruotsiksi rahoittavat Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry ja Kansanmusiikki-instituutti. Kyseisessä asiakirjassa esitellään alustava luonnos kulttuuritavoitteeksi. Asiakirjan käännös julkaistaan alkuvuodesta, jota odotellessa siihen voi tutustua englanniksi.

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.