Kaljaakaan ei ole kiva juoda, jos musiikki ei soi

Mitkä ovat ne syyt, joiden perässä ihmiset muuttavat ja matkustavat? Tarvitsemme työtä ja toimeentuloa, mutta myös mielekkyyttä, kavereita ja kivoja juttuja. Kulttuuriala tuottaa näitä kaikkia.

Kulttuuri tuo iloa ja osallisuutta elämään. Se antaa syyn lähteä kotisohvalta. Kirjastot, kesäteatterit ja seuraintalot kokoavat ihmiset yhteen, kulttuuriperinnön vaaliminen vahvistaa ylpeyttä juurista. Kulttuurin ja taiteen talousvaikutukset toimivatkin monella tapaa, heijastuen monille toimialoille ja mielialoihin. Rakentaen koko kunnan brändiä.

Kulttuuri elvyttää taantuvia paikkakuntia

Kulttuurilla on tutkitusti voima elvyttää taantuvia paikkakuntia. Tällä viikolla valtiovarainministeriö julkaisi tilannekuvan Suomen kunnista. Väen väheneminen ja vanheneminen ovat monin paikoihin Suomea todellisuus, johon on löydettävä muitakin vastauksia kuin se, että viimeinen sammuttaa valot.

Yksi esimerkki kulttuuriin satsaamalla elvytetyistä paikkakunnista on Hull. Hull oli vuonna 2017 ”The UK City of Culture”, mikä on valtion ohjaama kulttuurihanke hieman EU:n kulttuuripääkaupunkihankkeen tapaan. Teemavuotta tutkineen professori Franco Bianchinin mukaan vuosi tuotti Hullille valtavaa hyötyä matkailijamäärissä, loi työpaikkoja ja buustasi yöajan taloutta. Kun ihmiset tulevat konserttiin, he samalla käyttävät rahaa muidenkin yritysten palveluihin: takseihin ja ravintoloihin. Vuosina 2013-2017 Hulliin syntyi kulttuuri- ja matkailualalle yli 800 uutta työpaikkaa. Se on merkittävä määrä 260 000:n asukkaan kaupungille.

Kulttuurista piristysruiske kuntataloudelle

Hullia koskevan tutkimuksen mukaan teemavuosi antoi piristysruiskeen koko kaupungin taloudelle ja houkutteli myös investointeja. Tämä ei ole ainoa tutkimus, joka kertoo kulttuurin tukevan kaupungin muiden toimialojen kehitystä. Yksi monipuolisen ja vireän kulttuurielämän vaikutuksista on se, että kulttuuri houkuttelee kuntaan korkeasti koulutettuja asukkaita, kasvuyrityksiä ja korkean teknologian yrityksiä. Se myös vaikuttaa asuntojen ja kaupallisten kiinteistöjen arvoon.

Luovan alan ihmiset eivät toimi vain kaupungeissa, vaan myös maaseudulla. Luovan alan toimijoita kannattaa tukea työllisyysvaikutusten takia – ne ovat usein mikroyrityksiä, joilla on merkitys kokonaistyöllisyyteen ja paikkakunnan elinvoimaan.

Myös kulttuurimatkailu on koko Suomen mahdollisuus. Matkailijoista 40% on kulttuurin perässä. Suomeen matkustavia kiinnostavat esimerkiksi linnat, monumentit, museot, kulttuuritapahtumat, festivaalit ja konsertit. Kulttuuri siis tuo rahavirtoja kuntaan.

Linkki kulttuurin ja taiteen vaikutuksista talouteen -tietokorttiin, joka on koostettu tutkimuksista: http://www.kulttuuribudjettiprosenttiin.fi/wp-content/uploads/2019/02/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-talouteen.pdf

Linkki Hull -tutkimukseen: https://www.hull.ac.uk/work-with-us/more/media-centre/news/2018/city-of-culture-evaluation

Linkki Kuntien tilannekuva 2020 -raporttiin: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162061/VM_2020_13_Kuntien_tilannekuva_2020.pdf

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.