fbpx

Katainen valittu Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n puheenjohtajaksi

Jyrki Katainen. Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen on valittu tänään 4.5. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n puheenjohtajaksi. Kyseessä on luottamustoimi.

– Kulttuurilla ja taiteella on suuri merkitys demokratialle. Me tarvitsemme sekä laajan yleissivistyksen tuomaa kriittistä ymmärrystä, että yhteisiä kokemuksia, perustelee Katainen motivaatiotaan kulttuuri- ja taidealan puolestapuhujana.

Lukuisat tutkimukset osoittavat taiteen lisäävän osallisuutta ja vähentävän yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Taide lisää ihmisten kykyä toimia yhdessä muiden kanssa ja siten parantaa aktiivisen kansalaisen perustaitoja. Ilman aktiivisia kansalaisia, jotka tuntevat yhteenkuuluvuutta muiden ihmisten kanssa ja kokevat voivansa vaikuttaa, demokratia ei toimi.

– On demokratian ja yhdenvertaisuuden kannalta olennaista, että kaikilla olisi mahdollisuus tehdä ja kokea taidetta jo ihan pienestä pitäen, kertoo Katainen.

Yhteisöllinen ja osallistava taidetoiminta lisää ihmisten sosiaalisten verkostojen määrää ja laatua, sekä luottamusta muihin ihmisiin. Kulttuuri ja taide tuovat ihmisiä yhteen ja auttavat ymmärtämään vieraita ihmisiä ja asioita.

Yhteisöllisen ja osallistavan taidetoiminnan on havaittu voivan tuoda yhteen eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä sekä tukevan kulttuurien ja sukupolvien välistä ymmärrystä, erilaisuuden arvostamista ja empatiaa. Taide voi lisätä erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksymistä, tuoda esiin ja haastaa ennakkoluuloja, ennakkoasenteita ja stereotypioita, edistää kulttuurien välistä kohtaamista ja dialogia, edistää tasavertaista kohtaamista ja vuorovaikutusta, antaa mahdollisuuden oppia uutta kieltä, lisätä tietoisuutta ihmisoikeuksista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tehtävänä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Se ei tee kulttuuri- ja taidealaa koskevia rahoituspäätöksiä.

 

Lisätietoja:

Rosa Meriläinen, pääsihteeri
rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi
050 432 6679