fbpx

KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen: ”Kulttuurista ei saa leikata”

Parlamentaarisesti on eilen sovittu Veikkaus-kokonaisuuden osana tulevista kulttuuribudjetin leikkauksista. Vuoden -23 budjetista ei ole sovittu, vaan siitä päättää hallitus kehysriihessään. Kulttuurista ei saa leikata.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kuitenkin kiittää toivottua ja odotettua päätöstä purkaa kytkös Veikkauksen ja edunsaajien välillä.

Kulttuuri- ja taideala kaipaa jälleenrakennusta, jotta se voisi osaltaan tukea Suomen työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia. Eduskuntapuolueista kokoomus, vihreät, RKP, vasemmistoliitto ja SDP ovat ennen viime eduskuntavaaleja kertoneet kannattavansa kulttuuribudjetin nostamista prosenttiin valtion budjetista, joka tarkoittaisi vuoden -22 budjettiin nähden OKM:n mukaan 122,2 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tästä tavoitteesta ei ole mitään syytä luopua. Päinvastoin.

Kulttuuri vahvistaa alueiden elinvoimaa. Kun kulttuurista leikataan, vähenee kulttuuritarjonta ja sitä on tarjolla yhä harvemmalle: näin eriarvoisuus lisääntyy. Valtion kulttuuripolitiikalla kun on nimenomaisesti pyritty takaamaan kulttuurin ja taiteen monipuolinen alueellinen saatavuus ja saavutettavuus – ettei esimerkiksi vähävaraisuus ole este oman maan kulttuurielämään osallistumiselle. Kulttuuri tuottaa enemmän kuin sitä valtio julkisesti rahoittaa, vaikka ei olisikaan aina bisnestä.

Kurvisen lokakuussa julkaisemasta leikkauslistasta käy hyvin ilmi, miten merkittäviä vaikutuksia kulttuuribudjetin muiden toimialojen näkökulmasta summamääräisesti pieneltä kuulostavilla leikkauksilla on. Leikkaukset vähentävät esimerkiksi lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea kulttuuria. Muistin virkistykseksi lokakuun leikkauslista:

https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2022/02/lokakuun-leikkauslista.pdf

Rosa Meriläinen
Pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry