KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen: ”Kulttuurista ei saa leikata”

Parlamentaarisesti on eilen sovittu Veikkaus-kokonaisuuden osana tulevista kulttuuribudjetin leikkauksista. Vuoden -23 budjetista ei ole sovittu, vaan siitä päättää hallitus kehysriihessään. Kulttuurista ei saa leikata.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kuitenkin kiittää toivottua ja odotettua päätöstä purkaa kytkös Veikkauksen ja edunsaajien välillä.

Kulttuuri- ja taideala kaipaa jälleenrakennusta, jotta se voisi osaltaan tukea Suomen työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia. Eduskuntapuolueista kokoomus, vihreät, RKP, vasemmistoliitto ja SDP ovat ennen viime eduskuntavaaleja kertoneet kannattavansa kulttuuribudjetin nostamista prosenttiin valtion budjetista, joka tarkoittaisi vuoden -22 budjettiin nähden OKM:n mukaan 122,2 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tästä tavoitteesta ei ole mitään syytä luopua. Päinvastoin.

Kulttuuri vahvistaa alueiden elinvoimaa. Kun kulttuurista leikataan, vähenee kulttuuritarjonta ja sitä on tarjolla yhä harvemmalle: näin eriarvoisuus lisääntyy. Valtion kulttuuripolitiikalla kun on nimenomaisesti pyritty takaamaan kulttuurin ja taiteen monipuolinen alueellinen saatavuus ja saavutettavuus – ettei esimerkiksi vähävaraisuus ole este oman maan kulttuurielämään osallistumiselle. Kulttuuri tuottaa enemmän kuin sitä valtio julkisesti rahoittaa, vaikka ei olisikaan aina bisnestä.

Kurvisen lokakuussa julkaisemasta leikkauslistasta käy hyvin ilmi, miten merkittäviä vaikutuksia kulttuuribudjetin muiden toimialojen näkökulmasta summamääräisesti pieneltä kuulostavilla leikkauksilla on. Leikkaukset vähentävät esimerkiksi lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea kulttuuria. Muistin virkistykseksi lokakuun leikkauslista:

https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2022/02/lokakuun-leikkauslista.pdf

Rosa Meriläinen
Pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Avainsanat: ,

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.