Kulttuuri ja taide yksinäisyyden torjujana

Torjutaan yksinäisyyttä yhteisöllisyyden kautta

Menestyvä kunta huomioi yksinäisyyden ja siihen puututaan panostamalla erilaisiin yhteisöllisyyttä lisääviin asioihin, joita ovat esimerkiksi taide, kulttuuri, kirjastot, sivistys, liikunta ja muut harrastukset.”, näin lukee kuntapäättäjän työkirjassa, jota parhaillaan Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ja Sivistystyöntekijät ry Sivista yhdessä viimeistelevät. Se sujahtaa postissa laajalla jakelulla kuntapäättäjille vielä tämän vuoden puolella.

Yksinäisyys on kansanterveysongelma

Yksinäisyys on ollut yksi tämänkin viikon tärkeistä yhteiskunnallisista keskustelunaiheista: kouluterveyskyselystä kävi ilmi, että erityisesti tyttöjen yksinäisyys on jo niin mittavaa, että kyseessä on vakava kansanterveysongelma. Samaan aikaan tuli Talous ja nuoret TATn raportti nuorten ammattihaaveista. Siitä käy ilmi, että kulttuuri ja viihde on yksi tyttöjen suosikkialoista. Jopa 28 % tytöistä haaveilee urasta kulttuurin ja viihteen palveluksessa. Myös koululaiskyselyistä tiedetään, että kulttuuriharrastukset kiinnostavat laajasti tanssista valokuvaukseen. Kulttuuri siis kiinnostaa – ja mikä parasta, se auttaa.

Taide ja taiteellinen toiminta on tutkimuksissa liitetty lukuisiin positiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin, kuten sosiaalisen osallistumisen ja osallisuuden lisäämiseen, syrjäytymisen vähentämiseen sekä yksinäisyyden lievittämiseen. Taiteellisen toiminnan myötä on mahdollista oppia ja kehittää sosiaalisia taitoja, saada tukea ja rakentaa verkostoja, joita voi monin tavoin hyödyntää jokapäiväisessä elämässä.

Täältä löytyy tietokortti kulttuurin ja taiteen vaikutuksista sosiaaliseen hyvinvointiin, kuten yksinäisyyteen: https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2019/01/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-sosiaaliseen-hyvinvointiin-tietokortti-21112017-1.pdf

Nuorten pitää saada hyvää taidetta ja taidekasvatusta

Kaikilla nuorilla pitäisi olla mahdollisuus tehdä ja kokea kulttuuria ja taidetta. Löytää se oma juttu, jonka avulla tulla nähdyksi ja kuulluksi. Löytyisi merkityksellisyyttä ja usein myös samankaltaisten yhteisö. Itselleni erilaisena nuorena ilmaisutaidon lukio oli se paikka, jossa sai rauhassa olla kummallinen ja keskustella muiden mustaksi värjättyjen jurottajien kanssa kirjallisuudesta. Omaa porukkaa ei löydä, jos tarjonta on liian niukkaa ja vain kuvitteellisen keskivertonuoren mukaan suunniteltua.

Nyt on kuulunut huolestuttavia tietoja harrastamisen Suomen mallin etenemisestä siltä osin, että koulutetut taideharrastusten opettajat ovat ikään kuin liian kalliita mahtumaan malliin sisään. Kulttuuripolitiikassa ei kuitenkaan koskaan saa unohtaa laatua, joka väistämättä maksaa. Puolivillainen, keskinkertainen ja kädenlämpöinen ei anna tyydytystä, ei toimi.

Joskus tuntuu, etteivät sinänsä ihan kulttuurimyönteiset päättäjät hoksaa, mikä siinä kulttuurissa oikein maksaa. Minäpä kerron. Ammattilaiset maksaa.

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.