Kulttuuri kiittää kulttuurinystävää!

Koronavirus koettelee koko yhteiskuntaa. Pohjoistuuli käy yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin: lomautuksia, konkursseja. Yksinäisyyttä ja hengenvaaraa. Kulttuuri- ja taideala ei ole talousahdingossaan yksin, mutta se voi auttaa koko yhteiskuntaa toipumaan kriisistä.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry kiittää hallituksen yritystukia ja kulttuurialan koronapakettia. Toivomme, että poikkeustilan päätyttyä alan työnantajista valtaosa olisi pystyssä, vaikkakin osa huojuen, velkaantuneena ja työntekijät lomautettuina.

Kulttuurin ja taiteen toimintaedellytykset paranivat koronaa edeltäneenä vuonna

Hallitus jatkaa koronapaketillaan kulttuurille kulttuurimyönteistä linjaansa. Ennen sulkujen alkua KULTA ry teetti kyselyn kulttuuripolitiikan tilasta kansanedustajille ja jäsenjärjestöjensä – kulttuuri- ja taidealan ammattimaisten tuki- ja tuottajaorganisaatioiden – johtajille. Tämä kysely, KULTA-barometri, toimii jatkossa kulttuuripolitiikan puntarina.

Enemmistö jäsenjärjestöjemme toiminnanjohtajista koki, että kulttuurin ja taiteen toimintaedellytykset paranivat viimeisen vuoden aikana. On selvää, että korona vaikutti ja vaikuttaa tavalla, joka on osin kulttuurinystävien tahdosta riippumatonta.

Myös monet kansanedustajat kertoivat tehneensä työtä kulttuurin hyväksi. KULTA ry kiittää lämpimästi jokaista kulttuurin ystävää. Nyt heidän työnsä arvo on poikkeuksellisen suuri, kun alan taloudelliset menetykset ovat rajuja.

Ottaen huomioon koronan vaikutukset valmiiksi kitukasvuiselle kuntataloudelle, lähivuosien kuntapoliittiset ratkaisut tulevat olemaan avainasemassa siinä, kyetäänkö kautta Suomen tarjoamaan ihmisille monipuolisesti heitä itseään kiinnostavia kulttuuripalveluja, jotka kuitenkin edistäisivät alueen taloutta ja sen asukkaiden hyvinvointia.

Itsekritiikkiä ja uudistumistarvetta

Ala myös itse tunnistaa uudistumisen tarpeita, kriittisiä ääniä kuuluu. Esimerkkejä alan sisäisestä kritiikistä näkyi nimettömissä avovastauksissa: ”Vastustaako kulttuuriala muutoksia?”, ”Toimiala on juuttunut liiaksi vanhoihin rakenteisiin”. Kansanedustajat puolestaan nimesivät alan haasteiksi mm. kuntatalouden paineet ja ylikansallisen kaupallisen kulttuurin.

KULTA-barometrin mukaan kulttuuri ja taide on osa kaikenlaisten ihmisten elämää, mutta kulttuuripolitiikan painoarvo ei vastaa kulttuurin yhteiskunnallista merkitystä. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tärkeä tehtävä seuraavan vuoden aikana on paitsi puolustaa kulttuurin ja taiteen toimintaedellytyksiä, myös kertoa kulttuurin ja taiteen hyödyistä oppimiselle, terveydelle ja hyvinvoinnille, sekä luovien alojen nousun merkityksestä koko Suomen taloudelle.

Kulttuuria tarvitaan myös kriisien keskellä; jotta nousemme, jotta päämme ei hajoa. Kulttuuri on tärkeämpää!

KULTA-barometrin voit ladata täältä: KULTA-barometri 2020_raportti

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.