fbpx

Kulttuuri on tärkeämpää

Kulttuuribudjetti kasvuun

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry järjesti maanantaina 10.12. ensimmäisen kulttuuri- ja taidealan järjestöjä kokoavan KULTA-foorumin, jossa keskusteltiin kulttuuri- ja taidealan yhteistyöstä.

Yleinen kokemus alalla on, ettei kulttuurin poliittinen painoarvo vastaa sen nykyistä yhteiskunnallista merkitystä. Tämän vuoksi kulttuuri- ja taideala lähettää vahvan viestin alkaviin hallitusneuvotteluihin: vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen nimettävässä hallituksessa kulttuuriministerin salkkuun on saatava painoa ja haluttavuutta, jotta kulttuuriministerillä mahdollisuus keskittyä alan edistämiseen ja uudistamiseen.

KULTA ry yhtyy opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepoliittisen osaston tavoitteeseen nostaa taiteen ja kulttuurin määrärahaa1 prosenttiin talousarvion kaikista määrärahoista. Summa on tällä hetkellä 0,8 prosenttia ja siitä yli puolet kustannetaan Veikkauksen voittovaroista. Tämä 0,2 prosentin lisätavoite tarkoittaa noin 110 miljoonaa euroa. Tämä hallitusohjelmatavoite saa laajasti kannatusta kulttuuri- ja taidekentällä.

– Jos kevään eduskuntavaaleista halutaan todelliset sivistysvaalit, on nykyistä useamman poliitikon sanottava, että kulttuuri on tärkeämpää, vaatii KULTA ry:n puheenjohtaja Kimmo Levä.

Kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta on selvitetty Sitrassa. Sitran neuvonantaja Nina Honkala ja Turun AMK:n Taikusydän-yhteyspisteen projektikoordinaattori Liisa Laitinen ovat koostaneet KULTA ry:tä varten vaikutuksia koskevista tutkimuksista A4-koon tietokortteja, joissa käsitellään kulttuurin talousvaikutusten lisäksi kulttuurin vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, ympäristöön ja osallisuuteen. Nämä tietokortit toimivat hyvänä taustatietona vaalikevään poliittiseen keskusteluun.

– Itse näen tärkeiksi kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisiksi tavoitteiksi demokratian, ymmärryksen ja yhdenvertaisuuden edistämisen, mutta arvot on löydettävä yhdessä, kertoo KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.

KULTA ry muistuttaa, että kulttuuri ja taidekenttä kattaa koko Suomen. Lähes kaikki suomalaiset ovat kulttuurin ja taiteen käyttäjiä. KULTA ry:n jäsenet ovat kulttuuri- ja taidealan tuki- ja tuottajaorganisaatioita, mutta KULTA kutsuu mukaan kulttuuripoliittiseen keskusteluun niin tekijät kuin yleisönkin. Yhdessä voimme nostaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista painoarvoa.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Kimmo Levä: 040 166 2816
pääsihteeri Rosa Meriläinen: 050 432 6679

 

• 1 Taiteen ja kulttuurin rahoitus, luku 29.80