Mitä jos kulttuurin ja taiteen rahoitus kasvaisi merkittävästi?

Forum Artis, Taideyliopiston ylioppilaskunta ja KULTA ry järjestivät joulukuussa 2020 yhteisen haaveilutilaisuuden, jossa annettiin yhteisen kulttuuripoliittisen mielikuvituksen askarrella sen ihanaisen haavekuvan parissa, että kulttuurin ja taiteen rahoitus merkittävästi kasvaisi. Mitä tapahtuisi?

 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan osuudessa haaveiltiin reilun työelämän mahdollisuuksista

Monia taiteen alan opiskelijoita huolestuttaa tulevaisuus. Opiskelijat eivät halua valmistua, koska taiteen alojen opiskelijat valmistuvat epävarmuuden keskelle. Pohdimme yhdessä osallistujien kanssa, miten luoda avoimuutta palkka- ja hinnoittelukeskusteluun ja miten rakentaa sujuva siirtyminen opiskelusta taiteen kentälle. Konkreettisina ehdotuksina nousi, että esimerkiksi palkallinen harjoittelu pitäisi kuulua kaikille ja toimiva välittäjäporras voisi auttaa murroksessa eteenpäin. Osa näki, että taide- ja kulttuuriala on aina epävarma, mutta ensiarvoista on tuoda taiteellisen ja sitä tukevan työn osuus näkyville oikeana työnä. Tähän liittyen taiteen ja kulttuurin rooli sekä arvostus yhteiskunnassa on avainasemassa ja tämä lähtee liikkeelle jo kasvatuksesta. Koulut ja harrastukset ovat suuressa roolissa, jotta taiteen rooli saisi yhteiskunnassa ansaitsemansa paikan.

Myös liittojen tunnettuus opiskelijoiden ja taiteen tekijöiden keskuudessa, voisi auttaa edunvalvonnassa. Opiskelijoille tärkeintä kuitenkin olisi verkostoituminen ammattilaisten kanssa, jotta kontakteja voi luoda jo opiskeluaikana. Siksi vastaavanlaiset tapahtumat, jotka tuovat yhteen opiskelijat, taiteilijat ja taide- ja kulttuurialan organisaatiot, ovat opiskelijoille kullanarvoisia.”

 

Taide tunnustetaan erottamattomaksi osaksi elämää ja ihmisyyttä

Taide on omatuntomme, kriittisen ajattelun ja universumin hahmottamisen perusta, demokratian kulmakivi. Yhteiskuntamme myöntää taiteen vahvan itseisarvon ja varmistaa, että pääsy taiteen äärelle on mahdollista kaikille koko elämän ajan. Taiteen hyvinvointia edistävät ja ongelmia ennaltaehkäisevät vaikutukset huomioidaan poikkihallinnollisesti ja varmistetaan taiteen riittävä rahoitus.

Taideyhteisöjen ja taiteilijoiden vakaa asema on tärkeä osa kuntien vetovoimaa. Kunnat ymmärtävät investoida taiteeseen, taiteen laitoksiin ja instituutioihin, taideprojekteihin ja taiteilijoihin, koska taide maksaa aina itsensä takaisin. Entistä laajemmin ymmärretään, että taide työllistää monia muitakin kuin taiteilijoita ja edistää merkittävästi muidenkin alojen toimintaa.

Taiteen kansantaloudellinen arvo ja laajuus huomataan ja taiteentekijöitä kohdellaan muiden yhteiskunnan jäsenten kanssa yhdenvertaisesti sosiaaliturvan ja työehtojen suhteen. Taide tunnustetaan tekijöilleen elinkeinoksi ja taiteilijan työtä arvostetaan ammatin harjoittamisena sen lisäksi, että työn tuloksena on jotakin, joka tuo kaikille iloa, elämyksiä ja mitä moninaisimpia aineksia ajatteluun ja maailmankuvan rakentamiseen. Taiteen ja taiteilijoiden merkitys Suomen maineelle ja asemalle tunnustetaan ja kulttuurivientiä tuetaan samassa suhteessa kuin muutakin kansainvälistä toimintaa.

Forum Artisin keskeisimpiä päämääriä on ollut taiteen ja taiteenteon moninaisuuden vaaliminen. Se on taiteen kehittymisen ja uudistumisen elinehto. Rahoituksella ja muilla edistävillä toimenpiteillä varmistetaan myös marginaalisten taidemuotojen ja pienten toimijoiden elinvoimaisuus koko maassa.

 

Mitä jos kaikki näkisi jotain ennennäkemätöntä?

Suomi ja sen asukkaat muuttuisivat monella tapaa, jos kulttuuri ja taide moninaisuudessaan olisi läsnä useampien ihmisten elämässä. Koska haaveilutilaisuuteen osallistui kulttuuripolitiikan rautaisia osaajia, haaveet saivat myös yksinkertaisuudessaan nerokkaita kiteytyksiä: “Yleisö löytäis nää jutut, jos olis rahaa markkinoida”. Tämä näkökulma tuli esiin pohdittaessa kasvun ja kukoistuksen mahdollisuuksia esittävien taiteiden vapaalle kentälle.

KULTA ry on aiemminkin järjestänyt jäsenilleen haaveilun paikkoja, joissa on mietittävä parempaa tulevaisuutta “toisille” kulttuurialoille. Ainahan sivustakatsojan haaveet eivät mene yksi yhteen kunkin alan omien toiveiden kanssa, mutta meistä on ollut tärkeää kulttuuri- ja taidealan keskinäisen solidaarisuuden kannalta, että antaudumme pohtimaan hyvää muille: teatterit museoille, kirjallisuus kuvataiteelle ja niin pois päin.

Ihmiset, valtio ja kunnat ovat kaikille kulttuuri- ja taidealoille yhteiset. Solidaarisuus siis kannattaa. Kaikki hyötyvät siitä, jos lukutaito paranee, Taike tukisi taiteilijoita kaikkialla Suomessa läsnä ollen ja tekijöitä markkinoiden, taiteiden asema vahvistuu peruskoulussa ja kunnat synnyttävät monitaiteisia alustoja, palkkaavat taiteilijoita ja tiedottavat kaikesta siitä mahtavasta, mitä paikkakunnalla tapahtuu.

Ja kun sanon kaikki, en tarkoita vain taiteilijoita. Tarkoitan kaikkia ihmisiä. Miten ennennäkemättömään törmääminen, eri taiteisiin uppoutuminen tekee ihmisistä empaattisempia ja viisaampia. Lastenkulttuuri kasvattaa ennakkoluulottomuuteen ja demokratiakin vahvistuisi, jos harrastajia tulisi kaikista yhteiskuntaluokista Niinpä meillä haaveiltiin lisää laulua maailmaan, pidempiä ja vaikeampia virkkeitä, soittotaitoisia luokanopettajia, yliopistotason sirkuskoulutusta ja uusia sanataidekouluja.

Haaveilutilaisuudessa osattiin haaveilla myös muutoksesta, joka tapahtuu taidekentässä: yhteistyön lisääntymisen, muualta tuleville taiteilijoille avautumisen myötä. “Arvostetaan kaikkia kokemuksia ja annetaan niille tilaa”, olkoon meille kaikille hyvä motto!

 

Taideyliopiston ylioppilaskunta, Forum Artis ja KULTA ry

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.