fbpx

Pori Jazzin talousvaikutukset alueelle ovat ympärivuotisia

Pori Jazzin kesäinen festivaaliviikko tuo Porin alueelle kerrannaisvaikutuksineen 27, 3 miljoonaa euroa ja tapahtuman työllisyysvaikutus on 150 henkilötyövuotta. Festivaalin yleisö jättää yhtä myytyä lippua kohden alueelle 365 euroa. Tämä luvut löytyvät selvityksestä, jossa arvioimme Pori Jazzin vuosittaisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Pori Jazz on osallistujamäärältään Suomen suurin festivaali. Tämä ilmenee festivaalien kattojärjestön Finland Festivalsin tilastoista. Jazzfestivaalin kokonaiskävijämäärä on vajaa 350 000. Seuraavaksi suurimmat tapahtumat houkuttelivat yleisöä noin sata tuhatta kävijää vähemmän. Myytyjen lippujen määrällä suurin festivaali on Ruisrock. Laajan maksuttomien konserttien tarjonnan vuoksi Pori Jazz nousee osallistujamäärältään Suomen suurimmaksi festivaaliksi.

Pori Jazz edustaa suomalaisessa mittakaavassa suurtapahtumaa. Vaikka festivaali kestää heinäkuussa Porissa vain runsaan viikon, sen vaikutukset alueelle ovat pitkäaikaisia ja ympärivuotisia.

Suoraan Pori Jazzin festivaaliviikko saa vuosittain aikaan 19,6 miljoonan euron tulon alueelle, tämän lisäksi festivaalin työllistävä vaikutus on 117 henkilötyövuotta. Kun otetaan huomioon myös festivaalin välilliset vaikutukset eli vaikutukset jotka syntyvät siitä, että alueen yritykset – esimerkkinä vähittäiskauppa ja huoltamot – saavat tuloa festivaalivierailta, nousee vaikutus huomattavasti. Kun otetaan huomioon esimerkiksi jazzfestivaalin vuoksi kiinnitetty henkilöstö Porin seudulla saa palkkaa ja käyttää sen alueella, niin Pori Jazzin kokonaistulovaikutus on vuosittain 27,3 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus on 150 henkilötyövuotta.

Festivaalin pääsylipun ostanut jättää Porin alueelle keskimäärin 365 euroa. Tämä summa koostuu pääsylipun lisäksi festivaalialueen ulkopuolella tehdyistä ostoksista kuten majoitus-, ravintola- ja taksipalveluista. Pori Jazzin osalta tämä tulo on suurempi kuin muilla festivaaleilla. Vastaava luku esimerkiksi Helsingin juhlaviikoilla on 260, Savonlinnan oopperajuhlilla 240 ja Ruisrockissa 173 euroa.

Pori Jazzin suunnittelu ja valmistelu on ympärivuotista ja käytännön toteutus tapahtuu heinäkuussa. Vaikka festivaali näkyy kesäisin, sen vaikutukset ovat merkittäviä koko vuoden aikana. Pori Jazzin suorat taloudelliset vaikutukset vastaavat kohtuullisen kokoista toimialaa tai yritystä. Pori Jazzin alueelleen tuottama kokonaistulovaikutus vertautuu esimerkiksi alueen hotelli- ja majoitustoimintaan tai vaikka huolinta- ja rahtausalaan.

Selvityksemme Pori Jazzin aluetalouden pysyvistä vaikutuksista koskivat vain festivaalikävijöiden tulo- ja työllisyysvaikutuksia sekä niiden aluetaloudellisia vaikutuksia. Pori Jazzilla on yli 50-vuoden historian kautta valtakunnallisesti vakiintunut imago ja vankka kansainvälinen maine. Pori Jazzin imagoa Satakunnan ja Porin näkökulmasta emme ole arvioineet, mutta olemme kehittämässä tähän tutkimusmenetelmää. Imagon ja maineen merkitys alueen elinvoiman ja vetovoimaisuuden kannalta on keskeinen. Tämä on ensiarvoisen tärkeää etenkin laskevan väestökehityksen maakunnassa.

 

Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen ovat aluetalouteen erikoistuneita tutkijoita

Teksti julkaistu myös Satakunnan Kansassa 26.3.2020